FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Bezpłatne badania dzieci pod kątem autyzmu

Na terenie miasta prowadzone są badania przesiewowe pod kątem autyzmu adresowane do 2-letnich dzieci. Akcja jest dofinansowywana przez gminę Częstochowa

Fundacja PRIMO DIAGNOSIS przy udziale funduszy przekazanych przez magistrat prowadzi badania przesiewowe pod kątem autyzmu adresowane do dzieci w wieku 2 lat. Odbywają się one dwuetapowo. Pierwszy etap, to wypełnienie ankiety przez rodziców. Ankietę można wypełnić elektronicznie dostarczając do na adres e-mail fundacji, bądź wydrukować i doręczyć osobiście do siedziby organizacji przy ul.Śląskiej 23 lok. 29 w Częstochowie.

W razie by dziecko zostało zakwalifikowane do drugiego etapu, to rodzic zostanie o tym fakcie poinformowany, a dziecko skierowane na specjalistyczne badania diagnostyczne.

Ankietę można pobrać ze strony internetowej fundacji PRIMO DIAGNOSIS.