FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miejsca

Na historycznej stacji kolejowej powstanie deptak

Urząd Miasta Częstochowy ogłosił przetarg na budowę promenady w miejscu historycznej stacji kolejowej „Częstochowa I”. Na promenadę składać się mają deptak oraz place rekreacyjne. To pierwszy etap inwestycji w to postulowane przez mieszkańców miejsce

Mieszkańcy przyległości terenu historycznej stacji kolejowej „Częstochowa I” służącej po wojnie, jako składowisko węgla przedsiębiorstwa handlowego „Węgloblok” wspierani przez radnych od dawna postulowali o utworzenie na wolnym dziś placu pasażu rekreacyjnego, który roboczo nazwali „Promenadą Śródmiejską”. Urząd Miasta właśnie ich posłuchał i ogłosił przetarg na aranżację deptaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Poprzez arkady

Ciąg w całości przeznaczony będzie dla pieszych, ale zachowana będzie możliwość wjazdu rowerem. Od strony Wolności wizytujących to miejsce powita rząd pięciu arkad. Spacerujący będą mieli do dyspozycji deptak z płyt betonowych z fugą wykonaną z kostki kamiennej.

Droga poprowadzi przez cały ciąg promenady, zaś jej centranym elementem będzie okrągły plac ćwiczeń kalenistycznych z dedykowanymi urządzeniami. Drugi taki okrągły plac znajdzie się bliżej ulicy Bohaterów Monte Cassino i zostanie wpuszczony w grunt tworząc rodzaj amfiteatru lub miejsca spotkań. Jego obrzeża wyposażone będą w ławki. Dookoła zaś nasadzone zostaną drzewa.

Przylegle do areny kalenistycznej urządzony zostanie plac centralny wysypany żwirem, na którym ustawione zostaną ławki, kosze oraz stojaki rowerowe. W ramach małej architektury znajdą się również tablice i gabloty informacyjne.

Pasaż zostanie oświetlony, a bezpieczeństwa strzec ma pięć kamer włączonych do miejskiego systemu dozorowego. Całość zwieńczy otaczające promenadę ogrodzenie gabionowe (kamienie w drucianych koszach). Przy pomyślnych wiatrach prace w ramach tego etapu zostaną zakończone w 2020 roku.

Urząd oczekuje na oferty do 30 lipca do godz. 10:00.

Stacja kolejowa

Inwestycja niestety nie przewiduje żadnego nawiązania do historycznej stacji kolejowej działającej tu ponad 100 lat temu. Obecnie pusty teren starszym Częstochowianom może kojarzyć się ze składowiskiem węgla przedsiębiorstwa handlowego „Węgloblok”, po którym została nawierzchnia z trylinki oraz obrzeże wagi samochodowej przy bramie od strony alei Wolności. Teren ten jednak miał zupełnie inne przeznaczenie.

W 1903 roku dotarł tu pierwszy pociąg z Herbów Ruskich (dziś: Starych). Znajdowała się tu stacja czołowa „Częstochowa I” funkcjonująca w ramach Kolei Herbsko-Kieleckiej. Do 1911 roku podróżni przybywający od strony Herbów wysiadali tutaj i na piechotę udawali się w kierunku dworca Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej (dziś znanego jako „dworzec główny”). Pasażerów obsługiwał pokaźny dworzec, którego budynek trwa po przebudowie do dziś – mieści biura PKP PLK i stoi na zapleczu przychodni kolejowej. Kawałek dalej przy Boya-Żeleńskiego 15 stoi dom mieszkalny naczelnika i zawiadowcy. Bliżej ulicy Korczaka stoi budynek magazynowy, który wraz z innymi (już wyburzonymi) korzystał z kolei.

Po 1911 roku wąskotorówkę przebudowano na tor szeroki i przeniesiono dworzec Stradom z ulicy Loretańskiej na dzisiejszą 1. Maja (wtedy Stradomska, później Teatralna). Nie było więc potrzeby utrzymywania drugiego dworca w pobliżu zwłaszcza, że torów wiodących przez dzielnicę Trzech Wieszczy nie przebudowano.

Gmach dworca pomieścił szkołę kolejową, a po wojnie biura torowców PKP – dziś PKP PLK.

1 KOMENTARZ

Komentarze są wyłączone.