FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Imprezy/Uroczystości

W niedzielę w centrum może być niebezpiecznie

Na niedzielę dnia 8 lipca w centrum miasta zaplanowano kilkadziesiąt przeciwnych sobie ideologicznie manifestacji, a tematyka budzi duże emocje. W związku z tym niezainteresowani powinni unikać wizyty w okolicach alei NMP i parkach podjasnogórskich

Na 8 lipca zapowiedziano pierwszy w historii miasta Marsz Równości. W opozycji do niego nieprzychylne tematowi przewodniemu organizacje zapowiedziały kontrmanifestacje. Urząd Miasta próbując pogodzić obie strony nie odwołał żadnej z nich, ale spróbował rozlokować wszystkie wydarzenia w czasie i przestrzeni tak, aby zminimalizować ryzyko aktywnego konfliktu o charakterze siłowym.

W komunikacie prasowym Urzędu czytamy:

O możliwości przeprowadzenia poszczególnych zgromadzeń decydowała kolejność zgłoszeń do Urzędu Miasta oraz zachowanie ustawowej odległości pomiędzy zgromadzeniami. W trakcie rozprawy udało się tak dopasować godziny i miejsca poszczególnych manifestacji, aby praktycznie wszystkie mogły się odbyć. Odpadły tylko wnioski zgłoszone przed ustawowym terminem, złożone w terminie, ale zawierające braki formalne, a także te, przesłane w kolejnych dniach (w trybie uproszczonym), które dotyczyły lokalizacji i godzin zarezerwowanych już wcześniej przez innych organizatorów.

Mimo tego zdarzenie będzie zabezpieczone ze strony Policji i służb miejskich.

Informacje dla mieszkańców

III alej NMP
III alej NMP

Miejski Zarząd Dróg i Transportu nie wprowadza zmian w organizacji ruchu, ani w trasach i rozkładach jazdy komunikacji miejskiej MPK w rejonie Śródmieścia. Jednak zwraca uwagę, że niewykluczone są czasowe utrudnienia w ruchu kołowym w ciągu alei Najświętszej Maryi Panny i na ulicach przyległych. Nad płynnością ruchu ma czuwać policja.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu zaleca unikanie lub ograniczenie parkowania wzdłuż alei NMP w niedzielę, zwłaszcza od godz. 11 do czasu zakończenia planowanych zgromadzeń i przemarszów. Prosimy użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie organizacji zgromadzeń.

Wykaz zgromadzeń

Lp.

Cel zgromadzenia

Miejsce zgromadzenia

Godzina rozpoczęcia i zakończenia zgromadzenia

1

Zgromadzenie w trybie uproszczonym

bez wskazania celu

Stacjonarne:

plac Biegańskiego

14:00-21:00

2

Rodzina siłą narodu

Przemarsz:

plac Daszyńskiego, aleja Najświętszej Maryi Panny, aleja Henryka Sienkiewicza, zakończenie przy pasażu Biskupa Stefana Bareły

15:00-20:00

3

Śląsk przeciw dewiacji!

Stacjonarne:

Skrzyżowanie ulic Waszyngtona, Pułaskiego i 7 Kamienic

14:00-21:00

4

Zgromadzenie w trybie uproszczonym

bez wskazania celu

Stacjonarne:

plac Daszyńskiego

14:00-21:00

5

Zgromadzenie w trybie uproszczonym:

Wyrażenia zdania na temat promocji homoseksualizmu i innych dewiacji seksualnych oraz sprzeciwu wobec epatowania obrazami i zachowaniami o charakterze erotycznym i/lub pornograficznym w przestrzeni publicznej

Stacjonarne:

aleja Henryka Sienkiewicza, przy skrzyżowaniu alei Najświętszej Maryi Panny i ul. Popiełuszki

15:30-21:30

6

Obrona tradycyjnego wzorca rodziny

Stacjonarne:

Skrzyżowanie ulic Racławickiej i Popiełuszki

14:00-21:00

7

Obrona tradycyjnego wzorca rodziny

Stacjonarne:

Skrzyżowanie ulic Jasnogórskiej, 3 Maja i Popiełuszki

14:00-21:00

8

Zgromadzenie w trybie uproszczonym:

Światło dla ochrony rodziny chrześcijańskiej

Stacjonarne:

aleja Henryka Sienkiewicza

12:00-16:00

9

Zgromadzenie w trybie uproszczonym:

Przywrócić godność walczącym z komunizmem

Stacjonarne:

aleja Najświętszej Maryi Panny 33

12:00-16:00

10

Zgromadzenie w trybie uproszczonym:

Nie chcemy politycznej poprawności, chcemy naszej wolności

Stacjonarne:

plac Biegańskiego

12:00-16:00

11

Promocja równości w Częstochowie w Częstochowie. Zgromadzenie sojusznicze I Marszowi Równości w Częstochowie

Stacjonarne:

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza przy bramie na końcu parku Staszica

17:00-21:30

12

Zgromadzenie w trybie uproszczonym:

Manifestacja równości. Zwrócenie uwagi na równe prawa mniejszości seksualnych i osób LGBT

Przemarsz:

plac Daszyńskiego, plac Biegańskiego

10:00-12:00

13

Zgromadzenie w trybie uproszczonym:

Równość kobiet. Zwrócenie uwagi na prawa obywatelskie kobiet

Przemarsz:

plac Biegańskiego, do końca III Alei Najświętszej Maryi Panny

12:00-14:00

14

Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym

Bez wskazania celu

Stacjonarne:

III aleja Najświętszej Maryi Panny

10:00-11:30

15

Zgromadzenie w trybie uproszczonym

Disco-Polo w obronie tradycyjnego modelu rodziny

Stacjonarne:

park Staszica

12:00-16:45

16

Promowanie równości

Stacjonarne:

plac Biegańskiego

10:00-11:59

17

Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym

Bez wskazania celu

Stacjonarne:

park 3 Maja

10:00-21:00

18

Zgromadzenie w trybie uproszczonym

Zgromadzenie w obronie tradycyjnego modelu rodziny

Stacjonarne:

plac Rady Europy

8:00-10:00

19

Zgromadzenie w trybie uproszczonym

Manifestacja poparcia marszu równości

Przemarsz:

Dworzec PKP, ul. Piłsudskiego do alei Najświętszej Maryi Panny, aleją Najświętszej Maryi Panny do Placu Daszyńskiego

8:00-10:00

Pielgrzymka Radio Maryja

Dodatkowo w dniach 7 i 8 lipca odbędzie się pielgrzymka słuchaczy Radio Maryja. Miasto wespół ze służbami zaplanowało zabezpieczenia:

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE
 • W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 oraz ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona izba przyjęć, gdzie będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko-pielęgniarskiej.
  • telefon do izby przyjęć MSZ (ul. Mirowska 15): 34 370 21 70, 34 370 22 70;
  • telefon do izby przyjęć MSZ (ul. Królowej Bony 1/3): 34 370 26 40, 34 370 26 41.
 • Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego.
 • SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego 8 lipca, od godz. 9.00 do zakończenia mszy, zapewni dwie karetki P/S zlokalizowane w pasażu Biskupa Bareły.
 • Zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne zapewni Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.

Droga ewakuacji medycznej – pasaż Biskupa Bareły

MIEJSCA PARKINGOWE MOSIR
 • parking Rynek Wieluński
 • parking ul. Oleńki

Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy:

 • ul. Ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”)
 • ul. Kubiny.
ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA
 1. 7 lipca zostanie ustawionych 18 przenośnych kabin WC:
  • od strony ul. 3 Maja (na trawniku przy gruszy): 8 kabin,
  • na Pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic: 8 kabin,
  • na parkingu przy ul. Sikorskiego: 2 kabiny.
 2. STRAŻ MIEJSKA zapewni drożność Pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej.
 3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG WRAZ Z POLICJĄ zapewni bezpieczną organizację ruchu w strefie podjasnogórskiej. O ustawieniu zapór na ul. Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze.
 4. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ będzie w dyspozycji w miejscu stacjonowania.
Kontakt do służb zabezpieczenia
 • Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie:
  • telefony: 34 378 51 01, 378 51 02; fax 34 378 51 03
 • Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie 7-8 lipca:
  • telefony: 997, 34 369 12 55, 34 369 12 66, fax 34 369 12 44
Uwagi dla pielgrzymów
 1. Samochody przyjeżdżające na pielgrzymkę winny posiadać za przednią szybą białą kartkę formatu A4.
 2. Pielgrzymi powinni posiadać przy sobie informację o miejscu zaparkowania samochodu (autokaru) i jego numerze rejestracyjnym.
 3. Pielgrzymi powinni zabrać ze sobą ubrania chroniące przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, płyny do picia, lekarstwa które zażywają oraz dokumenty tożsamości.
 4. W przypadku zagubienia, pielgrzymi nie powinni oddalać się z okolic Jasnej Góry, lecz powinni czekać na odnalezienie przy pomniku Kardynała Wyszyńskiego lub w wyznaczonym miejscu przez opiekuna grupy.
 5. Wszelkie zapytania i informacje kierować do służb zabezpieczających pielgrzymkę (Straży Miejskiej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, służb zarządzania kryzysowego).

źródło: serwis prasowy Urzędu Miasta Częstochowy