FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Miasto z nowym motywem graficznym

Urząd Miasta Częstochowy zaprezentował nowy system identyfikacji wizualnej miasta, który stosowany będzie w miejsce dotychczasowego w materiałach promocyjnych

Nowy system opracowany w całości sumptem własnym magistratu nawiązuje do gry słów składających się fonetycznie na frazę „Częstochowa”, gdzie rozbito ją na „Często” i „chować”. Autorem koncepcji jest Adam Markowski, pracownik Wydziału Kultury i Sportu. Takie rozwiązanie zdaniem prelegentów konferencji prasowej zwołanej w związku z prezentacją, było najlepsze: – Propozycje pozyskane drogą przetargu, czy konkursu mogły by być dalekie od tego, co sami chcielibyśmy pokazać, bądź nawet mogłoby się okazać niemożliwe do realizacji i wtedy musielibyśmy albo coś wybrać, albo całą procedurę rozpocząć od nowa – powiedział Markowski.

Schowali – szukaj

To na ukrywaniu (chowaniu) polegać będzie promocja zewnętrzna. Z materiałów promocyjnych wycięte zostały charakterystyczne dla Częstochowy elementy architektoniczne, co w założeniu ma zachęcić do przyjechania do miasta celem osobistego odnalezienia brakującego elementu.

Elementy te, w postaci monochromatycznych konturów, stanowią również część skupiającej wszystkie składowe strony internetowej odkryj.czestochowa.pl, gdzie zostały opisane.

Na materiałach ukryty również został kod QR prowadzący do powyższej witryny.

Nowe logo

Nowe logo Częstochowy
Nowe logo Częstochowy

Wraz z nowymi materiałami zaprezentowano nowe logo Częstochowy, które – obok administracyjnie obowiązującego herbu – w kulturze szerokiej ma reprezentować markę miasta. Głównym logotypem jest stylizowany napis „Częstochowa” przecięty na dwa słowa, z których „chowa” zostało częściowo… ukryte. Znak ten będzie wykorzystywany we wszystkich materiałach promocyjnych. Dodatkowo, aby Częstochowianie szybciej nowy symbol graficzny miasta poznali, logo będzie częścią iluminacji świątecznej w sezonie 2017/2018 (wizualizacja w zewnętrznym albumie).

Uzupełniającym symbolem graficznym miasta jest dość znany moty jodełki wykorzystywanej m.in. w kręgach czytelniczych, gdzie ustawiona poziomo wyobraża częściowo otwartą książkę. W tym przypadku jodełkę ustawiono skośnie tak, aby stanowiła zakończenie znaku diakrytycznego litery „Ę” z nazwy miasta. W barwnych wariantach jodełce nadano szeroko stosowane w latach 90-ch kolory żółty i niebieski – mające tu nawiązywać do heraldycznych barw miasta (kolor srebrny/biały jest tu pomijany).

Nowe gadżety

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk

– Stare materiały promocyjne już się kończą, nowe i tak musielibyśmy zamówić – powiedział prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk w odpowiedzi na pytanie o koszt promocji. Podkreślał, że opracowania dokonano sumptem własnym, a to jego wynik będzie wykorzystany w nowym zamówieniu.

Pośród materiałów promocyjnych wyróżnić można m.in. długopisy, przypinki, notesy, koszulki, eko-torby, a także miejskie kalendarze, premiera którego również miała miejsce. Część nakładu zapewne tradycyjnie już zostanie udostępniona mieszkańcom. Kalendarz na rok 2017 udostępniono w nakładzie 2000 sztuk.

 ***

Zobacz opis kampanii na stronie Urzędu Miasta [LINK]

Zobacz nowe elementy graficzne [LINK]

Podziel się swoją opinią