FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Zwycięzcy głosowania Budżetu Obywatelskiego 2018

Znamy już wyniki głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zwycięskie propozycje budżetowe będą zrealizowane w 2018 roku

Tzw. Budżet Obywatelski jest częścią budżetu gminy, ale o wydatkach decydują bezpośrednio mieszkańcy w głosowaniu prowadzonym przez Internet, na kartach korespondencyjnie bądź w wyznaczonych do tego punktach. Środki podzielono na zadania ogólnomiejskie i zadania dzielnicowe. Głosowanie odbyło się w systemie skandynawskim, czyli głosować można było wyłącznie pozytywnie poprzez przyznanie wybranym pozycjom punktów z puli, którą głosujący mieli do dyspozycji, czyli w tym przypadku po 10 punktów osobno na zadania ogólnomiejskie i zadania dzielnicowe.

Wysoka frekwencja w poszczególnych dzielnicach nagradzana jest przyznaniem dzielnicy o największej frekwencji resztek środków niewykorzystanych w dzielnicach pozostałych.

Zwycięzcy – ogólnomiejskie

Wyniki prezentujemy w następującej kolejności: numer wniosku, zadanie.

  • 765 Festiwal Footbolu
  • 586 OSA (Osiedlowo – Sportowo – Aktywnie)
  • 470 BIBLIOTEKA odNOWA – remont i doposażenie Filii nr 13 w nowe meble
  • 66 Mini tężnia
  • 582 POMOC DLA BEZDOMNEGO PSIAKA I KOCIAKA. Zakup akcesoriów dla zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie.
  • 169 Spotkanie z pisarzem i zakup nowości książkowych dla Filii nr 10
  • 88 Plaża miejska
  • 3 Fotopułapki- nielegalne wysypiska śmieci

Zwycięzcy – zadania dzielnicowe

Wyniki prezentujemy w następującej kolejności: numer wniosku, zadanie. Stosujemy podział na dzielnice w ślad za wykazem Urzędu Miasta Częstochowy.

Dzielnica Raków

  • 779 LABORATORIUM SPORTU
  • 358 Medialna Biblioteka – zakup nowości książkowych, gier planszowych i sprzętu audiowizualnego dla Filii Nr 13
  • 498 Zielony Raków

Dzielnica Stare Miasto

  • 654 Aktywnie i zdrowo Stare Miasto- integracja międzypokoleniowa

Dzielnica Stradom

  • 194 Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w Dzielnicy Stradom
  • 71 Wykonanie projektu nawierzchni wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi – ulica Dąbrówki
  • 2 PLAC DO ĆWICZEŃ i AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ
  • 697 Kino na leżakach Stradom
  • 664 „Kosze w dzielnicy Stradom – by estetyka nam sprzyjała”
  • 271 Zakup wyposażenia i nowych książek do Filii nr 3 Biblioteki Publicznej w Częstochowie
  • 694 Młodzieżowy stół pingpongowy na ulicy Piastowskiej
  • 442 Obniżenie krawężnika na drodze rowerowej Jagiellońska
  • 657 Piknik rodzin ze Stradomia”
  • 691 „Zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej do użytku dla wszystkich szkół i przedszkoli z dzielnicy Stradom”

Dzielnica Śródmieście

  • 183 Książki i audiobooki dla bibliotek w Śródmieściu
  • 394 Nowe zagospodarowanie terenu
  • 220 WASOWSKIEGO – wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych trawnikowych wypełnionych ziemią i obsianych trawą wraz z nasadzeniem krzewów żywopłotowych i krzewów ozdobnych

Dzielnica Wrzosowiak

  • 414 Wodny plac zabaw

Dzielnica Wyczerpy-Aniołów

  • 327 Senior aktywny-sprawny-zdrowy II edycja
  • 135 Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w Dzielnicy Wyczerpy
  • 193 Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 14
  • 331 Sztuka zdrowego życia – trening Cantienica i warsztaty jogi
  • 64 Oświetlenie ul.Czechowicza
  • 329 Wyczerpy- landia II edycja
  • 378 Stojaki rowerowe przy DPS ul. Kontkiewicza 2
  • 386 Ławki i kosze na śmieci ul. Kontkiewicza 17

Dzielnica Zawodzie-Dąbie

  • 166 Nasz chodnik – ul. Olsztyńska

Dzielnica Trzech Wieszczów

  • 184 Centrum multimedialno-rozrywkowe przy bibliotece szkolnej w dzielnicy Trzech Wieszczów
  • 174 Nowe książki i spotkania w bibliotece
  • 185 Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Dzielnicy Trzech Wieszczów
  • 235 Doposażenie placu zabaw
  • 511 Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha!

Dzielnica Tysiąclecie

  • 608 Punkt innowacyjnych technologii cyfryzacji dla dzieci i ich rodziców przy przedszkolu nr 12 dla dzielnicy Tysiąclecia
  • 572 Biblioteka miejscem spotkań
  • 542 Komfortowy łącznik dzielnicowy Tysiąclecie (Polskiego Czerwonego Krzyża – Obrońców Poczty Gdańskiej – Kwiatkowskiego – Szajnowicza-Iwanowa)
  • 10 Rewitalizacja Początku Promenady Niemena na Tysiącleciu
  • 581 TAK dla liczników świateł na Tysiącleciu
  • 488 Rewitalizacja skweru u zbiegu al. Armii Krajowej i ul. Dekabrystów
  • 534 Stojak rowerowy przy bloku Wodzickiego 103
  • 372 Stojak rowerowy przy bloku Wodzickiego 101

Dzielnica Błeszno

  • 307 Wykonanie plaży wzdłuż rzeki Warty na odcinku od ulicy Bugajskiej do wiaduktu kolejowego
  • 463 Plac aktywności ruchowej Wypalanki.
  • 778 Naprawa przystanku końcowego linii autobusu nr 10 i 24
  • 182 Remont i doposażenie biblioteki oraz zakup nowości wydawniczych
  • 286 Kosze na śmieci w dzielnicy Błeszno i Wypalanki
  • 727 NAGRODA ZA NAJŁADNIEJSZĄ ARANŻACJĘ OGRODU PRZYDOMOWEGO W DZIELNICY BŁESZNO

Dzielnica Częstochówka-Parkitka

  • 294 Budowa chodnika przy ul. Łódzkiej od ul. Poleskiej do ul. Małopolskiej
  • 140 Zakup książek i spotkania z autorami w Filii nr 15
  • 516 Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha!
  • 729 Wzbogacenie oferty Filii nr 15 Biblioteki Publicznej (zakup nowych książek i gier planszowych)
  • 381 oświetlenie chodnika za Kościółkiem na Rynku Wieluńskim
  • 153 Budowa progu spowalniającego przy ul. Bialskiej na odcinku pomiędzy numerem 41 a 55
  • 699 Utwardzenie terenu pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów
  • 154 Zakup i montaż tabliczki z nazwą ulicy Bialska i Mościckiego
  • 701 Dodatkowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów z plastiku
  • 639 „Czy mogę prosić do tańca?” – darmowe zajęcia tańca towarzyskiego

Dzielnica Dźbów

  • 416 Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostki OSP Częstochowa – Dźbów.
  • 233 Wykonanie nawierzchni jezdni
  • 652 Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i zakup umundurowania galowego dla strażaków z OSP Liszka Dolna
  • 518 Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha!
  • 297 Doposażenie i zakup książek dla Filii nr 22
  • 567 Zakup i montaż koszy na śmieci – 6 szt.

Dzielnica Gnaszyn-Kawodrza

  • 495 Rewitalizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 29 w Częstochowie ( Gnaszyn Kawodrza )
  • 292 MOST UL. FESTYNOWA
  • 187 Zagospodarowanie terenu Orkan Gnaszyn
  • 520 Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha!

Dzielnica Grabówka

  • 341 Plac rekreacji ruchowej
  • 429 Inteligentne światła na przejściu dla pieszych na wysokości przychodni przy ulicy św. Rocha
  • 315 Nie pozwól zginąć ludziom – przejście dla pieszych
  • 601 ustawienie punktu serwisowego dla rowerów
  • 747 Wybudowanie peronu przystankowego przy ul. Ikara „III”
  • 348 Kosz na śmieci przy przejściu do szkoły
  • 349 Kosz na śmieci przy zbiegu ulic Radomskiej i Św. Rocha
  • 350 Kosz na śmieci na skrzyżowaniu ul.Skwerowej i ul. Św. Pawla

Dzielnica Kiedrzyn

  • 143 Multimedialne centrum informatyczne Dzielnicy Kiedrzyn
  • 208 Rozbudowa oświetlenia w ciągu ul. Musiela
  • 512 Poprawa bezpieczeństwa dzieci na ulicy Północnej w Kiedrzynie.
  • 487 TAK dla liczników świateł na Kiedrzynie
  • 539 WIATA PRZYSTANKOWA NA ULICY SEJMOWEJ
  • 583 FOTOGRAFIA CYFROWA – KURS GRAFICZNEJ OBRÓBKI ZDJĘĆ

Dzielnica Lisiniec

  • 784 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Wielki Bór
  • 431 Chodnik wzdłuż ulicy Wielkoborskiej.
  • 513 Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha!
  • 263 Budowa wysepki
  • 180 Postawienie znaku Stop na wysięgniku lub Bramce na skrzyżowaniu UL Wielkoborskiej z Dobrzyńską od strony Wielkiego Boru lub próg zwalniający
  • 82 Kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody wraz z podajnikami na ulicy Legnickiej

Dzielnica Mirów

  • 715 Budowa chodnika ul. Mirowska – I etap
  • 65 Oświetlenie ul. Mirowskiej
  • 775 LODOWISKO DLA DZIECI
  • 521 Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha!

Dzielnica Ostatni Grosz

  • 284 Zagospodarowanie terenu historycznego osiedla przy Bardowskiego 21
  • 282 Podajniki i worki na psie odchody oraz kosz na psie odchody
  • 555 Zazielenienie Grosza 2
  • 603 ZAJĘCIA Z PIERWSZEJ POMOCY
  • 705 Domki dla owadów zapylających II

Dzielnica Podjasnogórska

  • 361 Dokumentacja remontu ul. Św. Kingi w Częstochowie

Dzielnica Północ

  • 360 Przebudowa chodnika i miejsc postojowych po obu stronach ulicy Starzyńskiego (okolice Szkoły Podstawowej)
  • 70 Remont chodników i miejsc parkingowych ulicy Gombrowicza
  • 168 Nowoczesna edukacja – modernizacja bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie
  • 170 Remont i doposażenie Filii nr 10
  • 34 Zkup nowości wydawniczych dla biblioteki przy ul. Gombrowicza 15
  • 785 BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW w parkach, lasku i skwerach na Północy
  • 80 Kierunek – Korytarz Północny
  • 167 Warsztaty literacko-plastyczno-socjoterapeutyczne dla dzieci w okresie ferii zimowych (29.I.2018-11.II.2018) w Filii nr 10.

Kto przegrał?

Wykaz wszystkich wniosków dostępny jest na tej samej stronie, na której odbywało się głosowanie, a wcześniej prezentowano propozycje budżetowe. Aby wejrzeć w treść poszczególnych pozycji, należy ze strony głównej Budżetu Obywatelskiego wejść w przegląd formularzy. Można też kliknąć TUTAJ (propozycje ogólnomiejskie)TUTAJ (dzielnicowe).

Kolorem żółtym oznaczono propozycje zwycięskie, zaś białym te z niewystarczającym poparciem. Przy każdej z pozycji wykazano kolejno ilość zdobytych punktów, kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji lub – w ostatniej rubryce – kwotę, która miała być przeznaczona do finansowania zadania bez wystarczającego poparcia.

Zobacz wykaz szczegółowy ⇒

Struktura poszczególnych propozycji budżetowych przywodzi na myśl sugestię, że wiele zadań niejako powstało we wzajemnej koordynacji – albo mieszkańcy dogadywali się ze sobą, albo wystąpiła tu jakaś instytucjonalna inspiracja działań np. poprzez jakieś stowarzyszenie. Urzędnicy słusznie akcentują rosnącą popularność tej aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców.