FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Interwencje

SM Północ: Pomagamy na prośbę mieszkańców

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” odniósł się do naszych pytań zadanych po ujawnieniu punktu gromadzenia głosów do Budżetu Obywatelskiego

Radny Piotr Strach za pośrednictwem swojego profilu w serwisie Facebook poinformował o ujawnieniu punktu zbierania głosów do Budżetu Obywatelskiego. Wedle swojej relacji miał być poproszony o podanie danych osobowych, w tym numeru PESEL, a kiedy próbował wykonać fotografię ujawnionego faktu osoba mająca kierować jednostką administracyjną spółdzielni miała wytrącić mu telefon z ręki.

Przerwać głosowanie!

Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski

Pod postem radnego Stracha rozgorzała dyskusja o dopuszczalności pośrednictwa w przekazywaniu głosów poza oficjalną siatką stworzoną przez Urząd Miasta Częstochowy. Pojawiały się przypuszczenia dotyczące rzetelności przekazywania głosów „nie po myśli”, o ochronie wrażliwych danych osobowych, czy o zachowaniu bezstronności zdobywanych głosów.

Jeden z dyskutujących stwierdził nawet, że w tej sytuacji głosowanie do czasu wyjaśnienia sytuacji powinno zostać przerwane. Inny zaś zauważył, że fizyczna napaść relacjonowana przez Piotra Stracha jest wysoce naganna i powinna być potraktowana, jako napaść na funkcjonariusza publicznego.

Pomagamy na prośbę mieszkańców

Urząd Miasta Częstochowy [M.Biś]
Urząd Miasta Częstochowy [M.Biś]

Skierowaliśmy do Urzędu Miasta Częstochowy szereg pytań m.in. o możliwość powołania dodatkowych punktów zbiórki głosów i sposób przekazywania pozyskanych głosów. Odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy.

Z kolei Zarząd SM Północ poprosiliśmy o odniesienie się do sytuacji prosząc jednocześnie o informację dotyczącą zabezpieczenia zebranych kart. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że punkty mają charakter użyczenia infrastruktury opracowanego na prośbę samych mieszkańców:

– W związku z licznymi prośbami mieszkańców naszego osiedla oraz apelami duszpasterzy na wczorajszych mszach św. udzielana jest pomoc zgłaszającym się mieszkańcom w postaci udostępniania druków oraz komputerów w celu zagłosowania w IV edycji Budżetu Obywatelskiego – dowiadujemy się z korespondencji nadesłanej z adresu obsługującego Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Północ, gdzie wyraźnie zaznaczono: – Mieszkańcy głosują samodzielnie na wybrane przez siebie zadania. Udostępniane są też materiały piśmienne, w tym koperty do wysyłania głosów – odpowiedziano nam.

Wobec wątpliwości o sugerowanie odpowiedzi, bądź jakąkolwiek stronniczość nasz korespondent zauważył: – Panie, które udzielają pomocy mieszkańcom nie są żadną komisją i nie zbierają głosów, a jedynie wskazują na poprawny sposób głosowania. Spółdzielnia nie ma wpływu na wybrane przez mieszkańca zadania – odpisał.

Jednocześnie na koniec urzędnik spółdzielni odniósł się do faktu podniesienia alarmu przez radnego Piotra Stracha: – Nie po raz pierwszy zachowanie radnego Piotra Stracha budzi zastrzeżenia i wątpliwości, a przekazywane informacje mijają się z prawdą – podsumował korespondent odpowiadający na nasze pytania.

Gdzie głosować w BO

Szkoła Podstawowa 54
Szkoła Podstawowa 54

Wobec zapotrzebowania na oddawanie głosów sygnalizowanego przez mieszkańców rodzimej spółdzielni mieszkaniowej spieszymy z informacją, że w samej dzielnicy Północ funkcjonują aż trzy oficjalne punkty do oddawania głosów w Budżecie Obywatelskim:

  • Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Kukuczki 30
  • Biblioteka Publiczna – Filia nr 10, Michałowskiego 20 (w godzinach pracy biblioteki)
  • Biblioteka Publiczna – Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15 (w godzinach pracy biblioteki)

Adresy pozostałych punktów w innych dzielnicach umieszczone zostały na stronie Wydziału Komunikacji Społecznej UM [kliknij tutaj]. Wszystkie dysponują drukami formularzy, wykazem zadań, a pracownicy je obsługujący udzielają informacji technicznych.