FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Budżet Obywatelski – instrukcja głosowania

Od 21 października do 5 listopada trwa głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zwycięskie pozycje zostaną zrealizowane w 2018 roku

Budżet Obywatelski jest wydzieloną partycją z całego budżetu miasta. Od pozostałej jego części różni się tym, że o sposobie gospodarowania środków decydują bezpośrednio mieszkańcy w głosowaniu. Z Budżetu Obywatelskiego zrealizowane mogą zostać tylko te inwestycje, z których korzystać mogą wszyscy na równych zasadach. Wszystkie przegłosowane zadania zostaną zrealizowane w 2018 roku. Głosowanie trwa od 21 października do 5 listopada, a do zagospodarowania jest łącznie 8 735 830 zł.

Jak głosować

Na stronie https://budzet.czestochowa.um.gov.pl:81/ opublikowano wszystkie zgłoszone przez mieszkańców propozycje. Te ocenione pozytywnie pod względem formalnym zostały dopuszczone do głosowania.

Uwagi:

  • Głosowanie odbywa się w systemie skandynawskim, co oznacza, że głosować można tylko pozytywnie przyznając wybranym przez siebie zadaniom punkty. Każdy ma do dyspozycji 10 punktów dla zadań ogólnomiejskich i 10 dla zadań dzielnicowych.
  • Głosowanie jest imienne i wiąże się z podaniem danych osobowych zawierających imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL – wszak chodzi o publiczne pieniądze!
  • Głosowanie przeprowadzane jest drogą elektroniczną (poprzez stronę internetową), korespondencyjną (karta do głosowania) i bezpośrednie (karat do głosowania) w punktach do głosowania [wykaz pod tym linkiem].

Głosowanie przez Internet

Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski

Pod adresem https://budzet.czestochowa.um.gov.pl:81/ znajduje się formularz do głosowania. Aby móc przyznać punkty należy uprzednio pozyskać kod weryfikacyjny SMS, z którego mogą skorzystać dwie osoby – system na stronie przeprowadzi głosującego przez ten proces.

Następnie poprzez dwie części głosowania (kolejność dowolna) można oddać pozytywne głosy na wybrane przez siebie projekty budżetowe oddając im punkty (łącznie nie więcej, niż 10 pkt).

Głosowanie korespondencyjne

Ze strony Konsultacyjnej [adres pod tym linkiem] należy pobrać kartę do głosowania i wydrukować.

W następnej kolejności należy ją wypełnić podając dane oraz przyznając punkty (po 10 na zadania miejskie i dzielnicowe).

Wypełnioną kartę należy wysłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa. UWAGA! O ważności głosu decyduje data wpływu karty do Urzędu, a w jednej kopercie można znajdować się jedna karta.

Głosowanie osobiste

Urząd Miasta Częstochowy
Urząd Miasta Częstochowy

Głos można oddać osobiście w punktach do głosowania, adresy których znajdują się w linku [np. TUTAJ].

Głosowanie osobiste odbywa się w dniach 21 października – 29 października 2017 r. w godzinach:

  • poniedziałek – piątek od 16.00 do 18.00*
  • sobota – niedziela od 12:00 do 14:00*
    • * nie dotyczy bibliotek, placówek OSL i Urzędu Miasta

To Twoje pieniądze!

Zachęcamy do głosowania w Budżecie Obywatelskim, bowiem to jest część pieniędzy miejskich, które pochodzą z Państwa podatku. Warto, aby trafiły tam, gdzie będą Państwu służyć, więc lepiej dopilnować, aby ktoś inny nie przeznaczył ich na kiełbasę i żurek…

Zachęcamy do zapoznania się z redakcyjnym przeglądem zadań BO i naszą rekomendacją:

Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski