FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Wybudują ślimak z Bór do Jagiellońskiej

MZDiT prowadzi przetarg na wybudowanie połączenia południowego odcinka ulicy Bór z ul.Jagiellońską celem wyeliminowania ruchu kolizyjnego

W pierwszej dekadzie XXI wieku wybudowano planowany od głębokich lat PRL wiadukt nad linią kolejową wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Południowy odcinek ulicy Bór od tamtej pory skomunikowany jest poprzez ulicę Dojazdową, do której prowadzi łącznik wzdłuż nasypu. Obecnie trwa przetarg na wykonanie ślimaka po drugiej stronie wlotu ul.Dojazdowej tak, aby wyjazd z Bór i Dojazdowej w kierunku zachodnim realizowany był bezkolizyjnie.

Tylko prawoskręty

Dokumentacja zakłada wybudowanie jezdni przedłużającej ulicę Bór pod wiaduktem i łukiem kierującą ją na nasyp ul.Jagiellońskiej. Ślimak zostanie wybudowany na nowym podłożu, którym zasypano dawne spółdzielcze zakłady metalowe pod kilkumetrową warstwą gruntu.

dyr.MZDiT M. Sikora [M.Biś]
dyr.MZDiT M. Sikora [M.Biś]

Wjazd i wyjazd z ul. Jagiellońskiej możliwy będzie tylko na zasadzie prawoskrętów, czyli tak samo, jak po wschodniej stronie wiaduktu, na wysokości dawnej fabryki domów. Ruch poprzeczny zostanie zlikwidowany.

Projekt zakłada również przebudowę sygnalizacji świetlnej. Liczba sygnalizatorów zostanie zredukowana, a funkcjonalność ograniczona głównie do umożliwienia pieszym i rowerzystom przecięcia ul.Jagiellońskiej. Niestety piesi będą zmuszeni do korzystania z przycisków, więc na wypadek uszkodzenia nie otrzymają światła zielonego wcale. Rowerzyści zgodnie z wymogami prawnymi będą wykrywani przez czujki radarowe – możliwe, że te będą również „widziały” pieszych.

Wycinka drzew

walec drogowy [M.Biś]
walec drogowy [M.Biś]

Jezdnia ślimaka będzie miała szerokość 7m, co daje 3,5m szerokości na pas, czyli tyle, ile mierzą pasy ruchu na autostradach na odcinkach miejskich, na których obowiązuje ograniczenie do 110 km/h, choć projekt oznakowania przewiduje na nich prędkość 30km/h. Na łukach szerokość jezdni będzie większa. Szerokości chodników wyniosą 1,5m poza jezdniami i 2m przy jezdniach, szerokość dróg rowerowych, to 2m.

Przetarg przewiduje także wykonanie robót towarzyszących takich, jak choćby wykonanie odwodnienia, przebudowy oświetlenia, oznakowania, montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, itp.

Znaleźliśmy również zapis przewidujący wycinkę drzew kolidujących z projektowanymi budowlami. Warto w tym miejscu zauważyć, że w Łodzi obowiązuje zasada dopasowywania projektu do istniejącej zieleni.

Zobacz też:
rysunek organizacji ruchu (od g.7:30)
komentarze

Otwarcie ofert nastąpi dziś, 12 września br. Według zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin wykonania wszystkich robót upływa 15 listopada br.