FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Ruszył lipcowy odbiór odpadów

We wtorek po południu ruszył ponownie odbiór odpadów w Częstochowie. Miasto udzieliło dzisiaj zamówienia z wolnej ręki – do końca lipca – firmie Remondis sp. z o.o. Powodem takiej formuły zawartej umowy jest dzisiejszy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

Orzeczenie KIO dotyczące losów rozstrzygnięcia przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów w Częstochowie (w ciągu najbliższych dwóch lat) miało być znane jeszcze w czerwcu, co dałoby możliwość podpisania umowy od początku lipca (dotychczasowa umowa z firmą Suez Południe sp. z o.o. kończyła się w czerwcu), jednak wyrok został jednak ogłoszony dopiero we wtorek, dlatego też 4 lipca po południu możliwe było udzielenie z wolnej ręki zamówienia związanego z realizacją usługi odbioru odpadów firmie, która w postępowaniu przetargowym zaproponowała najkorzystniejszą ofertę. Jednocześnie KIO oddaliła wszelkie zarzuty formułowane po rozstrzygnięciu przetargu, dotyczące m.in. zaproponowania przez Remondis rażąco niskiej ceny.

Dalszy tryb postępowania i udzielania kolejnych zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów przez miasto nie powinno wpływać na płynność odbioru odpadów z posesji, zarówno w zabudowie wielomieszkaniowej, jak i jednorodzinnej w kolejnych miesiącach. Na razie Remondis deklaruje szybko odrobić kilkudniowe zaległości w wywozie śmieci, zaczynając przede wszystkim od tzw. zabudowy wysokiej. Wkrótce powinny być też znane kolejne lipcowe terminy odbioru odpadów.

Janusz Karlikowski na podstawie materiałów prasowych UM Częstochowy