FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Dobiegają końca konsultacje ws. korytarza południowego

W czasie publicznej prezentacji projektu budowy łącznika ulic Krakowskiej i 1 Maja ustalono, że mieszkańcy będą mogli wnieść swoje uwagi do projektu. Z końcem maja mija czas na podzielenie się z MZDiT spostrzeżeniami

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ręką wykonawcy – firmy Gamar z Lublińca – przygotował projekt budowy połączenia drogowego stanowiącego z założenia południową obwodnicę centrum miasta, zaś wedle obaw społeczników – bajpas między drogami krajowymi nr 1 (Wojska Polskiego), 43 i 46 (Rocha i Główna). Chodzi o połączenie ulic 1 Maja i Krakowskiej. Drogowcy chcą, aby – mówiąc już w uproszczeniu – „korytarz południowy” wiódł przez teren przędzalni czesankowej Elanex kosztem najcenniejszych zabudowań dawnej faktorii.

Prezentacja emocji

W dniu 28 kwietnia w reprezentacyjnej sali Ratusza miejskiego zaprezentowano publicznie projekt budowy planowanej drogi. Prosta prezentacja przybrała bardzo burzliwy charakter. Drogowcy zostali zasypani pytaniami mieszkańców o społeczne konsekwencje budowy nowego połączenia.

Zwracano uwagę na zjawisko tzw. katastrofy urbanistycznej obrazowanej tą z lat 70-ch XX wieku w postaci wciśnięcia drogi krajowej w środek żywej niegdyś dzielnicy, a dziś obracającej się w gruz, tj. Ostatni Grosz w rejonie ul.Bardowskiego i przyległości. Pytano o miejsce do życia, czy do rekreacji dla młodzieży, o konsekwencje dla przedsiębiorców, czy dla przedszkola. Wreszcie zwracano uwagę na wartość obiektów przeznaczonych do rozbiórki. W ostateczności ustalono, że każdy zainteresowany tematem może podzielić się swoimi uwagami z MZDiT.

Szczegóły spotkania opisaliśmy już na łamach serwisu fotoczewa.pl oraz zawarto w nagraniu filmowym dostępnym w serwisie YouTube.

MZDiT czeka na uwagi

Elanex | fot.B.Wójcik
Elanex | fot.B.Wójcik

Na stronie internetowej MZDiT w dniu 5 maja pojawiła się lakoniczna publikacja dotycząca inwestycji. Próżno jednak szukać jej w dziale związanym z konsultacjami, bo zaszyto ją pośród „koncepcji przebudowy dróg”. Zatytułowano ją „koncepcja budowy przedłużenia ulicy 1-go maja do ulicy krakowskiej w Częstochowie” i zaopatrzono jedynie w mapkę oraz informację o treści „uwagi do rozwiązań projektowych można składać do dnia 31 maja 2017 r.”. Publikację można znaleźć tu [link].

Zostało niewiele czasu na doręczenie własnych uwag dotyczących planowanej drogi. Do wtorku można składać je pisemnie w kancelarii MZDiT przy ul. Popiełuszki 4/6 lub elektronicznie na adres e-mail mzd@mzd.czest.pl. Grupa Elanex zachęca do tego w szczególności mieszkańców budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz osoby korzystające z obiektów zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie przewidywanego śladu drogi.

Grupa ELANEX w terenie

Elanex - wieża ciśnień | fot. D. Wójcik
Elanex – wieża ciśnień | fot. D. Wójcik

Do grona przeciwników budowy połączenia drogowego z Ronda Mickiewicza poprzez Elanex dołączyło stowarzyszenie „Grupa Elanex” broniące najbardziej wartościowych elementów kompleksu dawnej faktorii. Nawiązali m.in. współpracę z wojewódzkim konserwatorem zabytków, którego zainteresowali obiektami dawnego osiedla Mottowskiego.

Przedstawiciele grupy Elanex będą obecni w czasie Pikniku Rodzinnego, który odbędzie się w niedzielę 28 maja na Promenadzie Niemena w godzinach od 12:00 do 17:00. Będzie można ich spotkać nieopodal amfiteatru w namiotach nr 29 Towarzystwa Naukowego i nr 49 PTTK, gdzie rozdawać będą pocztówki, ulotki oraz udostępnią do wglądu mapy i zdjęcia, a także udzielą informacji na temat działalności.