FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Podatki od nieruchomości – 2017

Urząd Miasta rozpoczął proces doręczania decyzji w sprawie podatków od nieruchomości. Równolegle informuje o trybie doręczania oraz sposobie rozliczania daniny

blok mieszkalny
blok mieszkalny

Na początku każdego roku właściciele nieruchomości otrzymują decyzje w sprawie podatków od nieruchomości. Urząd Miasta Częstochowy informuje, że w roku bieżącym taki dokument zostanie dostarczony do każdego właściciela i współwłaściciela nieruchomości, do miejsca jego zamieszkania. Korespondencję doręczać będą pracownicy Urzędu Miasta.

Własność i współwłasność

W komunikacie prasowym otrzymanym z Biura Prasowego UMC czytamy:

Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w każdej decyzji, w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność kilku podmiotów to obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach, a zapłata podatku przez jednego z nich, lub kilku – proporcjonalnie do posiadanych udziałów – powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. W przypadku wpłat podatku proporcjonalnie do posiadanych udziałów, podział kwoty podatku leży w gestii współwłaścicieli.

Dlatego też o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku należy informować Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Częstochowy (w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany). Dotyczy to także zmian właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości.

Zmiany w opłatach

Częstochowa, ul. Mała
Częstochowa, ul. Mała

Po zmianach zapisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, płatność należy uregulować jednorazowo w terminie pierwszej raty, a więc do 15 marca 2017 r.

Zmiany ustawy spowodowały ponadto, że nie ustala się podatku w kwocie nie przekraczającej 6 zł. Decyzje takie nie będą wystawiane.

Warto pamiętać, że od nieterminowo dokonanych wpłat naliczane są ustawowe odsetki. Dotrzymywanie terminów wpłat pozwoli na uniknięcie dodatkowych kosztów.

Nowe formularze

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wzory formularzy podatkowych – zarówno dotyczące osób fizycznych jak i osób prawnych. Wzory dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i pod adresem http://www.czestochowa.pl/page/5262,wzory-formularzy-informacji-i-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomosci-rolny-lesny-na-2017-rok-.html

Podziel się opinią na naszym fanpage w serwisie FACEBOOK.