FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Przestrzeń

Czy tak będą wyglądać miejskie szalety ?

Plac Biegańskiego

W ramach tegorocznego budżetu partycypacyjnego mieszkańcy Częstochowy zdecydowali, że jednym z zadań, które zostanie zrealizowane jest ustawienie miejskich szaletów na Placu Biegańskiego oraz Placu Daszyńskiego. 

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A na Placu Biegańskiego planuje ustawić dwuoczkową toaletę automatyczną typu WC MINI model Grey Stone produkcji Budotechnika. Obecnie nie jest znana dokładna lokalizacja, ponieważ usytuowanie tych toalet musi zostać ustalone z Konserwatorem Zabytków, Prezesem Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. oraz Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Z kolei na Placu Daszyńskiego ulokowane zostaną również dwie toalety kompaktowe typu WC MINI model Classic (z daszkiem) produkcji Budotechnika, które zostaną postawione w miejscu po byłym szalecie podziemnym.

Na chwilę obecną nie jest znana dokładna data instalacji toalet, ponieważ obecnie modele toalet zostały przedstawione do akceptacji konserwatorowi zabytków i estetykowi miasta, a także przesłane do zaopiniowania Pracowni Architektury „FORMA” Sp. z o.o., która jest autorem projektu dotyczącego między innymi docelowego rozwiązania problemu toalet na Placu Biegańskiego, a także w rejonie Placu Daszyńskiego.

Modele toalet można zobaczyć na Facebook.

autor: Marcin Biś