FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Prezydent Matyjaszczyk zaproponował budżet na 2017 rok

foto: Marcin Biś
foto: Marcin Biś

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk przedstawił propozycję budżetu na 2017 rok. Podobnie jak w latach ubiegłych także w 2017 roku Częstochowa sporą część budżetu przeznaczy na inwestycje.

Projekt budżetu miasta na 2017 rok zakłada realizację 45 inwestycji, w tym m.in. budowę zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw, rewitalizację Parku Lisiniec, budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny, budowę mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów, czy budowę „węzłów przesiadkowych” na terenie Subregionu Północnego.

W projekcie znalazły się również środki na modernizację obiektów oświaty, czy na budowę kolejnych boisk wielofunkcyjnych. W planach jest również budowa budynków wielorodzinnych. Na ten cel zabezpieczono kwotę w wysokości 3 mln. zł.

Wydatki majątkowe na rok 2017

1. Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie 100 000 zł
2. Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie – etap III 200 000 zł
3. Budowa „węzłów przesiadkowych” na terenie Subregionu Północnego 2 600 000 zł
4. Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w Częstochowie 500 000 zł
5. Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych 400 000 zł
6. Dokumentacja przyszłościowa 930 000 zł
7. Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie 3 000 000 zł
8. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Ogrodowa 2 650 000 zł
9. Program budowy i przebudowy ulic 9 048 000 zł
10. Program rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym: System Częstochowskiego Roweru Miejskiego 4 000 000 zł
11. Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 500 000 zł
12. Nabycia nieruchomości pod infrastrukturę gminną 500 000 zł
13. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 3 000 000 zł
14. Rozwój Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentami 700 000 zł
15. Zakup oprogramowania systemowego, narzędziowego, graficznego i pakietów biurowych 1 500 000 zł
16. Zakup i wymiana sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta 1 000 000 zł
17. Dostosowanie do aktualnych przepisów p.poż. budynku Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 w Częstochowie 800 000 zł
18. Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy 60 000 zł
19. Przyłącza do miejskiej sieci szerokopasmowej, rozbudowa sieci 370 000 zł
20. Budowa instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta w Częstochowie 600 000 zł
21. Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta 400 000 zł
22. Rozbudowa i przebudowa MP Nr 44, ul. Gilowa 23 w Częstochowie 500 000 zł
23. Dostosowanie budynku I LO im. J. Słowackiego do przepisów ppoż., przebudowa i remont bursy miejskiej, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie 1 100 000 zł
24. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 6 700 000 zł
25. Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych 500 000 zł
26. Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie 1 000 000 zł
27. Program budowy boisk 1 200 000 zł
28. Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych w Częstochowie 500 000 zł
29. Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym 2 330 000 zł
30. Program modernizacji  świetlic szkolnych 500 000 zł
31. Budowa Zielonej Promenady  Śródmiejskiej w Częstochowie 200 000 zł
32. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – Park wodny 2 831 963 zł
33. Dokumentacja przyszłościowa 150 000 zł
34. Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 500 000 zł
35. Działania na obszarze objętym planem rewitalizacyjnym w mieście Częstochowa 800 000 zł
36. Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw 4 000 000 zł
37. Rewitalizacja Parku Lisiniec w Częstochowie 3 000 000 zł
38. Termomodernizacja Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie 860 000 zł
39. Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c 480 000 zł

Propozycją budżetu na 2017 rok można zobaczyć tutaj.

Autor: Marcin Biś