FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Komunikacja

Zmiany komunikacyjne na Mirowie

W odpowiedzi na wnioski pasażerów z dzielnicy Mirów, od soboty 1.10.2016 roku zostaną dokonane zmiany w kursowaniu linii nr 18 i 26.

  • linia nr 18 – w celu wzmocnienia komunikacji w rejonie ulicy Srebrnej, część kursów zamiast przez Złotą Górę zostanie skierowana z ulicy Mirowskiej przez ulice Morenową i Srebrną. Pozostałe kursy, tak jak dotychczas będą przebiegać przez Złotą Górę przy ulicy Mirowskiej.
  • linia nr 26 – linia z ulicy Mirowskiej od przystanku Skarpowa zostanie skierowana w ulicę Komornicką (z pominięciem przejazdu ulicą Mirowską i Morenową oraz przystanków FILTROWA i MORENOWA) i następnie od Srebrnej będzie kursować bez zmian.Na nowym odcinku trasy linii 26 przy ulicy Komornickiej zostaną usytuowane przystanki o nazwach FALISTA i KOMORNIKI. Ponadto przystanek KOMORNICKA w kierunku Mirowa przy ulicy Morenowej zostanie przeniesiony na ulicę Komornicką, natomiast przystanek w kierunku centrum zostanie przeniesiony na ulicę Srebrną.

Należy również zauważyć, że w nowym – obowiązującym od jutra – rozkładzie linii 18, uniknięto już sytuacji, gdy autobusy tej linii jadą w niewielkim (lub prawie znikomym) odstępie od autobusu linii 26.

Janusz Karlikowski na podstawie materiałów prasowych MZDiT