FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

CHCĄ POŁĄCZYĆ UL. BÓR Z UL. RÓWNOLEGŁĄ

foto: Marcin Biś
foto: Marcin Biś

Połączenie ul. Bór z ulicą Równoległą oraz połączenie dwóch istniejących odcinków ulicy Niewielkiej (od strony Alei Niepodległości i ul. Bór) w jedną całość dla usprawnienia obsługi komunikacyjnej. To inwestycje drogowe wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach Ostatni Grosz i Wrzosowiak, w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Alei Niepodległości.

Nowa droga ma powstać na wysokości skrzyżowania ul. Gazowej oraz Bór i ma zostać połączona z istniejącą drogą dla zaopatrzeniowców hurtowni Makro. Z planu wynika, że celem połączenia ulicy Bór z Równoległą jest dostępność komunikacyjna przyległych terenów, która uwolni od służebności nieruchomości położone przy drogach już istniejących.

Z kolei połączenie dwóch odcinków ulicy Niewielkiej ma poprawić dostępność komunikacyjną zainwestowanych terenów i umożliwić lepszą chłonność terenów przylegających.

Przypomnijmy, że w planach jest również przebudowa całej ulicy Bór oraz budowa łącznika drogowego wraz z drogą rowerową ul. Jesienna i ul. Rydza Śmigłego z ul. Bór.

Autor: Marcin Biś