FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Trwa przebudowa przejścia podziemnego w dzielnicy Północ

foto: Marcin Biś
foto: Marcin Biś

Trwa przebudowa przejścia podziemnego dla pieszych pod aleją Wyzwolenia.

Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie: reprofilacji płyty pomostowej betonem B-35 poprzez dozbrojenie i zastosowanie kotew łączących nowy beton ze starym; nowych kap chodnikowych wraz z gzymsami; nowych schodów na perony wraz z zadaszeniem oraz schodołazami dla osób niepełnosprawnych; nowych ścian elewacyjnych w ciągach komunikacyjnych na perony; nowych balustrad stalowych na obiekcie; nowej izolacji oraz drenażu izolacji pomostu; napraw powierzchni betonowych zaprawami typu PCC; normowych zatok autobusowych; nowego podtorza tramwajowego wraz z peronami/przystankami tramwajowymi; ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż drogi oraz przebudowę odcinka drogowego nad przejściem dla pieszych o długości 162m.

Inwestycja, która pochłonie ponad 4 mln złotych ma zostać zakończona do końca listopada.

Pełną fotorelację można zobaczyć na Naszym profilu na Facebook.

Autor: Marcin Biś