FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Dyskusja na temat „Parku Parkitka”

foto: Marcin Biś
foto: Marcin Biś

Dziś (tj. 06.04.) w Sali Urzędu Miasta odbyła się publiczna dyskusja na temat projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka -Parkitka, w rejonie ulic: Okulickiego, Bialskiej i pasażu Stasieckiego.

W spotkaniu, które niestety nie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców przedstawiono projekt powstania „Parku Parkitka”. Projekt zakłada podział parku na trzy sektory. Sektor pierwszy (1ZP)
zostanie przeznaczony dla funkcji sportowo-rekreacyjnej, w tym z udziałem boisk do gier zespołowych oraz ewentualnie skateparku. Przeznaczenie dopuszczalne tego sektora to alejki, obiekty małej architektury, urządzenia rekreacyjne i infrastruktury technicznej oraz toaleta publiczna. Sektor drugi (2ZP) to teren, który koncentruje się poza funkcją zieleni również na place zabaw. Projekt przewiduje budowę dwóch placów jeden dla większych dzieci, w którym znajdować będzie się m.in. piaskownica, czy drabinki oraz drugi dla drobniejszych dzieci, który również zostanie wyposażony m.in. w piaskownicę oraz elementy do zabaw dziecięcych. Trzeci sektor (3ZP) to element o charakterze wypoczynkowym, w którym będziemy mogli odpocząć w otoczeniu zieleni, na ławeczkach, które będą okalać fontannę.

Projekt „Parku Parkitka” wyłożony jest do publicznego wglądu w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8 lok. 57 pok. 35, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Fotorelację ze spotkania można zobaczyć tutaj.

Autor: Marcin Biś