FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

SZYKUJE SIĘ WIELKA PRZEBUDOWA DK-1. POWSTANĄ M.IN. NOWE WĘZŁY

foto:  Marcin Biś
foto: Marcin Biś

Szykuje się wielka przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od węzła z al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Rakowską. W ramach inwestycji powstaną m.in. nowe obiekty mostowe.

W 2015 roku MZDiT w Częstochowie zlecił wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK1 w Częstochowie”. W ramach zadania na przedmiotowym odcinku przewiduje się wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego. Jezdnie zostaną oddzielone pasem zieleni zmiennej szerokości, przebudowane zostaną istniejące skrzyżowania oraz obiekty mostowe, powstaną również nowe ciągi pieszo – rowerowe. Wyremontowane zostaną także m.in. zatoki autobusowe, kładki, zjazdy do posesji, system odwodnienia, oświetlenie drogi, czy ekrany dźwiękochłonne.

BĘDĄ NOWE WĘZŁY
Najważniejszym przedsięwzięciem jest jednak budowa nowych węzłów z ul. Legionów oraz z ul. Krakowską i ul. Rejtana. Na tych skrzyżowaniach przewiduje się budowę dwóch węzłów. Na chwilę obecną nie są jeszcze znane szczegóły inwestycji, ponieważ program ten zostanie zgłoszony do konkursu na dofinansowanie ze środków unijnych. Wówczas kiedy miasto uzyska dofinansowania to rozpisany zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i realizację według trybu „zaprojektuj i zbuduj”.

COŚ DLA ROWERZYSTÓW
W ramach inwestycji planuje się również budowę ciągów pieszo-rowerowych. Wstępny projekt przewiduje budowę ciągów pieszo – rowerowych po obu stronach al. Wojska Polskiego. Ciągi będą składać się z drogi dla rowerów o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz ciągu pieszego o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych. Ciąg ten będzie przebiegał wzdłuż jezdni, który zostanie odseparowany zieleńcem.

Całość inwestycji ma kosztować ok 85 mln zł. Jest jednak szansa, że większość kosztów zostanie pokryte ze środków europejskich. Realizację projektu przewiduje się na lata 2017 – 2018.

Zachęcamy do odwiedzania i polubienia Naszego profilu na Facebook.

Autor: Marcin Biś