FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Komunikacja Przestrzeń

PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO NA PÓŁNOCY

DSCN0488MZDiT w Częstochowie ogłosił właśnie przetarg nieograniczony na remont i przebudowę przejścia podziemnego dla pieszych w okolicy przystanków BACZYŃSKIEGO.

Środki na realizację zadania pochodzić będą z „Programu budowy i przebudowy ulic” w związku z planowanym złożeniem przez miasto wniosku o dofinansowanie tej inwestycji w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na rok 2016.

Prace mają być zrealizowane do 30 listopada 2016 roku.

 

Według SIWZ przebudowa przejścia podziemnego obejnie między innymi takie prace jak:

 • Reprofilacja płyty pomostowej betonem B-35 (jednoczesne wzmocnienie), poprzez dozbrojenie i zastosowanie kotew łączących nowy beton ze starym;
 • Wykonanie nowych kap chodnikowych wraz z gzymsami;
 • Wykonanie nowych schodów na perony wraz z zadaszeniem oraz schodołazami dla osób niepełnosprawnych;
 • Wykonanie nowych ścian elewacyjnych w ciągach komunikacyjnych na perony tramwajowe;
 • Wykonanie nowych balustrad stalowych na obiekcie;
 • Wykonanie nowej izolacji oraz drenażu izolacji pomostu;
 • Wykonanie napraw powierzchni betonowych zaprawami typu PCC;
 • Przebudowa odcinka drogowego nad przejściem dla pieszych o długości 162m;
 • Wykonanie normowych zatok autobusowych;
 • Wykonanie nowego podtorza tramwajowego wraz z peronami/przystankami tramwajowymi;
 • Wykonanie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż drogi.

Projekt zakłada również wydzielenie w przejściu podziemnym lokali handlowo-usługowych, co wymusza budowę nowych ciągów sanitarnych i nowych sieci zasilania dla nich.

Janusz Karlikowski na podstawie materiałów prasowych MZDiT.

Zobacz galerię zdjęć stanu obecnego na Facebooku