FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

BUDOWA POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNEGO UL 1-MAJA Z UL. KRAKOWSKĄ CORAZ BARDZIEJ REALNA

foto: Marcin Biś
foto: Marcin Biś

Dziś Miejski Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zdania „Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1-Maja – ul. Krakowska”.

Przedmiotowe zadanie dotyczy budowy nowego połączenia komunikacyjnego ul. 1- Maja z ul. Krakowską na odcinku od Ronda Mickiewicza do skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. ks. Wróblewskiego o długości około 1,1km. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Częstochowy część ww. połączenia stanowi drogę klasy G (główna). W stanie istniejącym ulica 1-Maja na odcinku od Ronda Mickiewicza do torów kolejowych jest drogą o przekroju 1×2 z zabudową po obu stronach ulicy. Dalszy odcinek projektowanego połączenia przebiega przez tory kolejowe dworca Częstochowa Główna.

Założenia projektowe obejmują m.in.przebudowę skrzyżowania Rondo Mickiewicza, budowę drogi klasy G, o przekroju 2×2 o nawierzchni bitumicznej wraz z wiaduktem nad torami PKP, budowę skrzyżowania z ul. Krakowską i ul. Ks. Wróblewskiego, budowę połączeń projektowanej drogi z istniejącymi ulicami, budowę obiektów inżynieryjnych, budowę (przebudowę) ciągów pieszych i drogi rowerowej, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej, budowę miejskiej kanalizacji technologicznej.

Inwestycja, która być może będzie dofinansowana ze środków europejskich ma zostać zrealizowana do listopada 2019 roku.

Znajdziesz nas na Facebook.

Autor: Marcin Biś
Źródło: MZDiT