FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto Przestrzeń

PRZEKROCZONY POZIOM PYŁU ZAWIESZONEGO

DSCF3976aWedług komunikatu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w Częstochowie został przekroczony poziom alarmowy dla pyłu PM10.

Poziom alarmowy (300 µg/m3) został przekroczony 4 listopada. Przyczynami takiego stanu są warunki metrologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca , osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego, osoby starsze oraz dzieci.

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia, uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilone dolegliwość w tym kasze, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.

Środki ostrożności które powinny być podjęte w przypadku tak wysokiego poziomu pyłu to: unikanie przebywania na otwartej przestrzeni przez najbardziej narażone grupy ludności a pozostałe osoby powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym. Najbardziej narażone grupy osób powinny pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać się, pozostałe osoby powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni.

Dziś województwo Śląskie nadal znajduje się będzie pod wpływem wyżu i w związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze Województwa Śląskiego jest niekorzystna.

Wojewoda Śląski zwraca się z apelem do mieszkańców tych rejonów województwa o ograniczenie na czas przekroczeń poziomu alarmowego:

  • spalania paliw złej jakości takich jak: muły i miały węglowe oraz w miarę możliwości korzystanie w tym czasie z grzejników elektrycznych lub palenisk niskoemisyjnych na gaz lub olej opałowy (jeśli w gospodarstwie domowym występują alternatywne źródła ciepła),

  • palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań,

  • wychodzenia z domów , szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia ,

  • spacerów z dziećmi.

Przypomina się takze o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych.

Janusz Karlikowski na podstawie materiałów prasowych UM.

Zobacz także wpis na Facebooku