FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

PONAD 4 TYSIĄCE INTERWENCJI STRAŻY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIU

foto: Marcin Biś
foto: Marcin Biś

Straż Miejska w Częstochowie we wrześniu podjęła łącznie 4063 interwencje. Część działań została podjęta w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców. Do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło we wrześniu 1626 zgłoszeń. Dzięki miejskiemu monitoringowi podjęto w we wrześniu 438 interwencji.

Funkcjonariusze częstochowskiej Straży Miejskiej w wrześniu zastosowali 2697 pouczeń, ostrzeżeń lub innych środków oddziaływania wychowawczego. Wypisali 751 mandatów oraz wszczęli 55 postępowań o podejrzenie popełnienia wykroczenia.
W ramach bieżącej działalności strażnicy doprowadzili 402 osoby do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. 39 osób przekazano pogotowiu ratunkowemu, a 65 doprowadzono do ogrzewalni, przytuliska lub miejsca zamieszkania.

Mieszkańcy miasta wzywali we wrześniu strażników miejskich 1626 razy. Najwięcej interwencji dotyczyło zakłócania porządku publicznego (922). Ponadto mieszkańcy Częstochowy wzywali Straż Miejską do interwencji związanych z porządkiem i czystością na terenie miasta (131) oraz do zdarzeń związanych z porządkiem i bezpieczeństwem w ruchu drogowym (234).

Pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. obsługi monitoringu wizyjnego miasta Częstochowy zainicjowali ogółem 438 działań służb ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeństwa. Zapis zdarzeń wykorzystano 64 razy jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa. W 438 zdarzeniach 336 razy interweniowali strażnicy miejscy.

Najwięcej bo aż 296 przypadków z monitoringu dotyczyło ujawnienia osób leżących w miejscach publicznych. Operatorzy ujawniali też przypadki spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, zakłócania porządku publicznego, zdarzeń w ruchu drogowym, zdarzeń związanych z przemocą fizyczną itp.

W ramach bieżącej współpracy z KMP i częstochowskimi komisariatami we wrześniu przekazano Policji 44 sprawy, w tym ujęto 45 osób z czego 18 pod zarzutem popełnienia przestępstwa.

Straż Miejska apeluje do mieszkańców Częstochowy o zgłaszanie popełnianych wykroczeń do dyżurnego Straży Miejskiej (tel. 986). Tylko szybka interwencja może przyczynić się do ujęcia sprawców.

Czy jednak mimo wielu interwencji Straż Miejska jest potrzebna w naszym mieście ? Czekamy na opinie.

Komentuj artykuł na naszym fanpage.


Dodane przez: Marcin Biś
Foto: Janusz Karlikowski
Źródło: BP UM Częstochowy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ