FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

WYBORY PARLAMENTARNE TO NIE JEDYNE WYBORY TEJ JESIENI W CZĘSTOCHOWIE

foto: Marcin Biś
foto: Marcin Biś

25. października odbędą się wybory parlamentarne. To nie jedyne wybory tej jesieni jakie czekają mieszkańców Częstochowy. To za sprawą wyborów do Rad Dzielnic, które odbędą się w listopadzie. Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski w minionym tygodniu ogłosił termin oraz miejsca wyborów do Rad Dzielnic.

Błeszno – OSP w Częstochowie, ul. Długa 63, termin 4.11.2015 r. godz. 16.30
Mirów – Zespół Szkół nr 3, ul. Rozdolna 5, termin 4.11.2015 r. godz. 16.30
Dźbów – Szkoła Podstawowa Nr 52, ul. Powstańców Warszawy 144 a, termin 5.11.2015 r. godz. 16.30
Północ – Zespół Szkół Nr 1, ul. Kukuczki 30, termin 5.11.2015 r. godz. 16.30
Raków – Gimnazjum Nr 7, ul. Zamenhofa 23, termin 5.11.2015 r. godz. 16.30
Gnaszyn-Kawodrza – Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Festynowa 24, termin 9.11.2015 r. godz. 16.30
Wrzosowiak – Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Orkana 95/109, termin 9.11.2015 r. godz. 16.30
Wyczerpy-Aniołów – Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Hubermana 7, termin 9.11.2015 r. godz. 16.30
Częstochówka-Parkitka – Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Sikorskiego 56, termin 12.11.2015 r. godz. 16.30
Grabówka – Gimnazjum Nr 14, ul. św. Rocha 22, termin 12.11.2015 r. godz. 16.30
Zawodzie-Dąbie – Gimnazjum Nr 17, ul. Legionów 23, termin 12.11.2015 r. godz. 16.30
Kiedrzyn – Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Ludowa 58, termin 16.11.2015 r. godz. 16.30
Lisiniec – Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Wręczycka 111/115, termin 16.11.2015 r. godz. 16.30
Stare Miasto – Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Warszawska 31, termin 16.11.2015 r. godz. 16.30
Podjasnogórska – Szkoła Podstawowa nr 18, ul. św. Barbary 32, termin 17.11.2015 r. godz. 16.30
Śródmieście – Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84, termin 17.11.2015 r. godz. 16.30
Tysiąclecie – Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Księżycowa 6, termin 17.11.2015 r. godz. 16.30
Stradom – Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska 5/7, termin 24.11.2015 r. godz. 16.30
Trzech Wieszczów – Gimnazjum Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 15, termin 24.11.2015 r. godz. 16.30
Ostatni Grosz – Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Szczytowa 28/30, termin 24.11.2015 r. godz. 16.30

Kandydatem na członka Rady Dzielnicy zostaje mieszkaniec dzielnicy, który:
– posiada czynne i bierne prawo wyborcze;
– uzyskał poparcie 15 osób, zamieszkałych na terenie danej dzielnicy.
Zebranie jest prawomocne, jeżeli liczba uczestników dwukrotnie
przekroczy liczbę miejsc mandatowych w danej dzielnicy.
Wzory list poparcia dla kandydatów można pobierać w Biurze Rady
Miasta, w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój 110
oraz na stronie internetowej www.czestochowa.pl.

Rady Dzielnic są jednostkami pomocniczymi Miasta; formą umożliwiającą bezpośredni udział mieszkańców w współdecydowaniu o swoim mieście. Formalnie o ich istnieniu zdecydowała uchwała Rady Miasta w 1993 r. wprowadzająca podział Częstochowy na 20 dzielnic. Było to w wielu wypadkach uhonorowanie istniejącej już aktywności obywatelskiej. Przed wyborami samorządowymi w 1990 r. aktywne były dzielnicowe Komitety Obywatelskie. W różnych częściach miasta tworzyły się także społeczne komitety gazyfikacji, telefonizacji, budowy kanalizacji. Rady Dzielnic stały się więc najbliższymi mieszkańcom platformami integracji. Członkowie Rad Dzielnic pełnią swoje funkcje społecznie – nie otrzymują diet ani wynagrodzenia.

Do kompetencji Rad Dzielnic należy w szczególności:
1. Zgłaszanie uwag i wniosków oraz opiniowanie spraw dotyczących dzielnicy, a odnoszących się do:
planu zagospodarowania przestrzennego, planu budżetu na dany rok, działań w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, utrzymania czystości, estetyki i higieny, ochrony zdrowia i opieki społecznej, szkolnictwa i kultury, rekreacji i sportu, ochrony środowiska, komunikacji, innych spraw dotyczących dzielnicy.
2. Podejmowanie uchwał i zajmowanie stanowisk we wszystkich sprawach dotyczących Dzielnicy i jej mieszkańców.
3. Współpraca z Radą Miasta Częstochowy, a szczególnie z radnymi z danego okręgu wyborczego.
4. Współpraca z Policją, Strażą Miejską oraz Strażą Pożarną w zakresie utrzymania porządku, ładu i bezpieczeństwa.
5. Współpraca z placówkami oświaty, kultury oraz służby zdrowia.
6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie Dzielnicy.
7. Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Rady oraz przedkładanie go wraz ze sprawozdaniem Zarządu Dzielnicy Komisji Praworządności i Samorządu w terminie do 31 marca roku następnego.
Autor: Marcin Biś
Źródło: BP UM Częstochowy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ