FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Przestrzeń

CZY ŻÓŁTE NAKLEJKI ODSTRASZĄ REKLAMIARZY ?

foto: Marcin Biś
foto: Marcin Biś

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie rozpoczął naklejanie na wiatach żółtych naklejek, które informują o zakazie umieszczenia materiałów reklamowych na wiatach przystankowych. Czy naklejki powstrzymają nielegalnych reklamiarzy ?

Naklejka jest formatu A5 – pozioma, tło w kolorze żółtym, litery czarne o treści „Zakaz naklejania ogłoszeń, plakatów i ulotek na wiatach przystankowych. Naruszanie zakazu będzie ścigane na podstawie Art. 63A kodeksu wykroczeń”.
Zgodnie z Art. 63A „§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego”.

Czy uważacie, że umieszczenie naklejek rozwiąże problem nielegalnych reklam na wiatach ? Może macie inne pomysły ? Czekamy na opinie.

Autor: Marcin Biś

ZOSTAW ODPOWIEDŹ