FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

SKRADZIONO DEFEKTOSKOP

Skradziono urządzenie radiacyjne.

W dniu 15.07. 2015 r. Państwowa Agencja Atomistyki otrzymała zgłoszenie o kradzieży aparatu gammagraficznego (defektoskopu), służącego do prześwietlania różnego  rodzaju  materiałów (np. spawów). Aparat należący do Zakładu Badań Nieniszczących w Gliwicach skradziono w Zabrzu. Informacja o zdarzeniu radiacyjnym przekazana została do Wojewody Śląskiego oraz Policji.

Defektoskop

Państwowa Agencja Atomistyki zaleca, aby pod żadnym pozorem nie otwierać urządzenia ponieważ nawet krótkotrwały kontakt z nieosłoniętym źródłem promieniotwórczym może stanowić poważne i bezpośrednie zagrożenie dla życia człowieka. W przypadku odnalezienia skradzionego urządzenia należy zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób postronnych oraz niezwłocznie powiadomić Policję (tel. alarmowy  112), Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (tel: 32 25 65 601, 32 25 52 195, 32 20 77 101)  lub Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych PAA (tel.: 22 19 430, 22 621 02 56).

Dopóki źródło promieniotwórcze znajduje się wewnątrz urządzenia
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia.

W przypadku bezpośredniego kontaktu z nieosłoniętym źródłem wyjętym ze skradzionego
urządzenia (przenoszenie w kieszeni, trzymanie w dłoni), istnieje zagrożenie otrzymania, w
bardzo krótkim czasie, wysokich dawek promieniowania, co może zagrażać życiu i zdrowiu.

opr. za: Monika Kaczyńska – Rzeczniczka Prasowa Prezesa PAA

Komentuj na Facebook i Google+

ZOSTAW ODPOWIEDŹ