FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Historia

Historia przyłączenia do Częstochowy dzielnicy Raków

W tym roku mija 102 lata od podjęcia  przez Radę Miejską  2 czerwca 1920 roku uchwały w sprawie przyłączenia  do Częstochowy osady Raków (wraz Dąbiem). Po latach starań w 1928 roku licząca niespełna 6 tys. mieszkańców osada przemysłowa włączona została…

Aleja Najświętszej Marii Panny – zarys historyczny

Trasa Alei Najświętszej Marii Panny została wytyczona w 1818 roku z inicjatywy magistratu Starej Częstochowy. Nowa arteria miasta została wówczas określona jako ,,droga od Starej  do nowej Częstochowy i Jasnej Góry prowadząca’’. Aleja stanowi jedno z największych osiągnięć polskiej urbanistyki …

Wrzesień 1939 – początek okupacji Częstochowy

Dzisiaj obchodzimy 81. rocznice wkroczenia wojsk niemieckich do Częstochowy. Po napaści na Polskę 1 września 1939 roku, Niemcy wkroczyli  do naszego miasta już w niedzielę 3 września 1939 roku. Byli to żołnierze Wermachtu, którzy wchodzili w skład 10 armii gen….

Rola Częstochowy podczas Bitwy Warszawskiej

Po odzyskaniu przez  Polskę 11 listopada 1918 roku niepodległości, nasz kraj był dopiero na początku bardzo długiego procesu formowania się państwowości. Po 123 latach zaborów państwo polskie nie tylko musiało scalić trzy bardzo różne systemy gospodarcze, polityczne i ekonomiczne ale…

Wspomnienie stacji Częstochowa Warta

Oddana do użytku na początku XX wieku jest zlikwidowaną stacją kolejową na linii Dąbie – Częstochowa Warta, znajduje się na wschód od dawnego dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, w pobliżu ulicy Strażackiej.

Częstochowskie wątki Powstania Warszawskiego

W tym roku obchodzimy 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, wielkiego aczkolwiek ostatniego wielkiego zrywu niepodległościowego narodu polskiego w walce z niemieckim okupantem. Powstanie to jak pamiętamy zostało niestety przegrane lecz dowiodło wielkiej odwagi i determinacji Podziemnego Państwa Polskiego, żołnierzy Armii…

800 lecie Częstochowy – zarys historyczny miasta

W tym roku Częstochowa świętuje 800 lecie swojego istnienia. Niestety przez panującą w kraju epidemię koronawirusa, obchody oraz wydarzenia kulturowe związane z tą rocznicą są skromniejsze niż pierwotnie zaplanował częstochowski magistrat.

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, funkcjonująca początkowo pod wezwaniem Św. Rocha (do 1958), została ufundowana 21 czerwca 1925 roku, przez biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego.

Kościół św. Andrzeja i św. Barbary

Znajdujący się u zbiegu ulic św. Barbary i św. Augustyna, kościół zwany potocznie kościołem św. Barbary, zbudowano w latach 1637-1642, z inicjatywy prowincjała O.O. Paulinów – Andrzeja Gołdonowskiego, w stylu barokowym z elementami gotyku.

Tydzień z architekturą

Częstochowski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP zaprasza, z okazji obchodów Roku Jubileuszowego 140-lecia organizacji zrzeszających architektów na ziemiach polskich, do odkrywania architektury Częstochowy.