Szukaj

dzisiaj jest 17/06/2024 11:40

Europa dla obywateli – nabór wniosków

foto: UM Częstochowy

Do 1 września m.in. samorządy i organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie działań w ramach programu ,,Europa dla obywateli”.

,,Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej adresowany do organizacji pozarządowych, samorządów oraz innych organizacji i instytucji nienastawionych na zysk, działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji. Zakłada wsparcie projektów związanych z obywatelstwem europejskim, inicjatywami lokalnymi, zaangażowaniem społecznym i demokratycznym oraz pamięcią europejską.

Program ma przyczynić się do lepszego rozumienia zagadnień związanych z UE, jej historią i różnorodnością; promować obywatelstwo europejskie oraz poprawiać warunki społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii.

Jego celem jest także pogłębianie świadomości obywatelskiej na temat pamięci europejskiej, wspólnych wartości i celów Unii poprzez stymulowanie debaty, refleksji i tworzenie sieci kontaktów oraz zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa Europejczyków w tworzeniu polityk poprzez włączanie ich do procesów decyzyjnych, promowanie możliwości społecznego i międzykulturowego zaangażowania oraz wolontariatu w skali całej Unii.

W ramach komponentu Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie mogą być realizowane projekty w ramach trzech działań: „Partnerstwo miast”, „Sieci miast” i „Projekty społeczeństwa obywatelskiego”. Dwa pierwsze wspierają współpracę między samorządami, mającą na celu  mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym do angażowania się społecznego, politycznego czy wolontariatu.

Natomiast w ramach działania ,,Projekty społeczeństwa obywatelskiego” o dofinansowanie mogą ubiegać się przede wszystkim organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, badawcze, które pragną zwiększyć udział obywateli w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej.

Aby złożyć wniosek należy zarejestrować w systemie uwierzytelniającym Komisji Europejskiej EU LOGIN oraz na Portalu Uczestnika (Participant Portal). Wniosek o dofinansowanie eForm jest generowany osobno dla każdego projektu i składany wyłącznie drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie

foto/źródło: UM Częstochowy

UDOSTĘPNIJ

Facebook
Twitter
LinkedIn

KOMENTARZE

POLECANE ARTYKUŁY

AUTOR ARTYKUŁU

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Najnowsze komentarze