FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

ul. Bór

Brak tymczasowej organizacji ruchu dla rowerów – Jagiellońska i Dojazdowa

Trwa budowa „ślimaka” dzięki któremu będzie możliwe zlikwidowanie świateł w ciągu ul. Jagiellońskiej przy ul. Bór i Dojazdowej. Zapomniano jednak o stworzeniu bezpiecznej tymczasowej organizacji ruchu rowerowego w tym miejscu

Wybudują ślimak z Bór do Jagiellońskiej

MZDiT prowadzi przetarg na wybudowanie połączenia południowego odcinka ulicy Bór z ul.Jagiellońską celem wyeliminowania ruchu kolizyjnego

CHCĄ POŁĄCZYĆ UL. BÓR Z UL. RÓWNOLEGŁĄ

Połączenie ul. Bór z ulicą Równoległą oraz połączenie dwóch istniejących odcinków ulicy Niewielkiej (od strony Alei Niepodległości i ul. Bór) w jedną całość dla usprawnienia obsługi komunikacyjnej. To inwestycje drogowe wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w…