FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

niepełnosprawni

Miejska przestrzeń będzie bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych

O standardy uwzględniające szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych opierać się będą wkrótce wszystkie projekty i inwestycje realizowane przez jednostki samorządowe w Częstochowie. Do końca wakacji potrwają konsultacje, których celem będzie zgłaszanie uwag i opinii do wytycznych opracowanych w Miejskim Zarządzie Dróg…

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Od połowy października funkcjonuje w mieście bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego prowadzona przez MOPS dla trwale niepełnosprawnych oraz borykających się z doraźnymi schorzeniami

Imprezy/Uroczystości

Nie zajmuj miejsc parkingowych osobom niepełnosprawnym

Dziś (tj. 05.05.) obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji Stowarzyszenia Aktywna Częstochowa zorganizowała miejski happening mający na celu zwrócenie uwagi częstochowian na problem zajmowania miejsc parkingowych, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.