Redakcja serwisu

Twórcy serwisu:

Rada redakcyjna
(właściciele tytułu)

  • Marcin Biś
  • Janusz Karlikowski
  • … – redaktor naczelny

Pozostali dziennikarze

  • Mateusz Orda

Wydawca


osoba fizyczna

Tytuł zarejestrowany w Sądzie Okręgowym
w Częstochowie w rejestrze dzienników i czasopism
pod numerem 786.

Adres korespondencyjny do redakcji

Uwaga! Redakcja nie posiada fizycznej siedziby. Nasi dziennikarze pracują zdalnie i nie prowadzony jest centralny punkt gromadzenia materiałów. Podany adres stanowi jedynie punkt korespondencyjny przeznaczony do odbioru korespondencji pocztowej – nie przewiduje się przyjmowania korespondencji bezpośredniej, w tym za potwierdzeniem odbioru.

  • punkt korespondencyjny:
  • fotoczewa@gmail.com