FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Drogowe inwestycje w różnych dzielnicach Częstochowy

Równolegle do robót związanych ze strategicznymi budowami prowadzony jest szereg wiosennych prac związanych z bieżącym utrzymaniem ulic naszego miasta. M.in. trwa naprawa ul. Szpitalnej.  Prace rozpoczęły się na budowie drogi rowerowej w ul. św. Jadwigi (za ponad 340 tys. zł) oraz na budowie chodnika w ul. Młodości (za 145 tys. zł). Podobnie rzecz ma się z ul. Chochołowską (za ok. 300 tys. zł). Dwa ostatnie zadania realizowane są w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie, trwają również przygotowania do wykonawstwa drogowych inwestycji istotnych komunikacyjnie dla różnych dzielnic Częstochowy.

Trwa sprawdzanie ofert na przebudowę ulicy Sokolej (za ok. 400 tys. zł). W trakcie postępowania przetargowego jest też przebudowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Podhalańskiej do ul. św. Jadwigi. Kolejny przetarg został ogłoszony na przebudowę ul. Oficerskiej (otwarcie ofert 28 kwietnia).
Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy budowy od podstaw nowej ul. Jasnogórskiej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Żwirki i Wigury wraz z przebudową ul. Partyzantów. Na realizację tego skomplikowanego i dużego zadania w Śródmieściu Częstochowa uzyskała zapewnienie dofinansowania w wysokości 3,8 mln zł z Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt całej inwestycji szacowany jest na ok. 12,7 mln zł.

foto/źródło: UM Częstochowy