FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Ostatni etap rozbudowy ulicy Jesiennej

Zmierzają do końca prace związane z przedłużeniem ul. Jesiennej do ul. Bór oraz z przebudową istniejącego śladu Jesiennej od ul. Rydza–Śmigłego do al. 11 Listopada.

Wykonawca zadania deklaruje zakończenie prac budowlanych w umownym terminie, który przewiduje przejezdność nowej drogi w drugiej połowie maja tego roku. Aktualnie roboty związane ze skomplikowaną przebudową sieci podziemnych odbywają się na zamkniętym dla ruchu kołowego odcinku ul. Jesiennej od al. 11 Listopada do ul. Południowej (m.in. trwa tam budowa kanału sanitarnego i dodatkowych wpustów kanalizacji deszczowej). Przejazd jest możliwy tylko dla mieszkańców przyległego terenu.

 To ostatnie tak poważne utrudnienie na tej budowie, która finalizowana będzie w kilku kolejnych tygodniach – zapewnia Maciej Hasik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in.:
– nowa jezdnia o długości niespełna 1,2 km wraz z chodnikami po obu stronach drogi,
– odwodnienie drogi na całej jej długości,
– ścieżka rowerowa o długości niespełna 1,2 km,
– modernizacja oświetlenia na całej długości drogi,
– przebudowy – 6 skrzyżowań (w tym ronda) oraz 3 zatok autobusowych,
– nowe zagospodarowanie terenu zielenią podnoszące jakość przestrzeni publicznej.

To ważna dla południowej części miasta inwestycja drogowa realizowana w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, znacznie poprawi układ komunikacyjny, który funkcjonuje w tym rejonie. Będzie to istotna alternatywa komunikacyjna dla południowych dzielnic i ruchu międzydzielnicowego. Koszt zadania wynosi ok. 15,5 mln zł, z czego ponad 4,4 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a cała reszta to środki własne miasta.

foto/źródło: UM Częstochowy