FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Bez kategorii

Przedstawiciele subregionu częstochowskiego wzięli udział w VIII Europejskim Kongresie Samorządów

Europejski Kongres Samorządów – to platforma wymiany poglądów i doświadczeń samorządowców z przedstawicielami biznesu, parlamentarzystami, administracją państwową i organizacjami pozarządowymi. VIII Europejski Kongres Samorządów odbył się 6-7 marca w Mikołajkach z udziałem około 2 tysięcy uczestników.

Współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę poszczególnych państw oraz całego kontynentu.
Wzięli w nim udział także reprezentanci Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z  Piotrem Grzybowskim – zastępcą prezydenta Częstochowy, starostami powiatów: częstochowskiego – Krzysztofem Smelą, kłobuckiego – Henrykiem Kiepurą i myszkowskiego – Piotrem Kołodziejczykiem, a także Wojciech Ostaszewski – dyrektor biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego.

Podczas Kongresu zaplanowano sesje plenarne i wiele debat tematycznych, poświęconych aktualnym problemom ekonomicznym, gospodarczym i społecznym polskich i europejskich samorządów lokalnych oraz regionalnych.
Rozmawiano m. in. o finansach, ekologii, komunikacji, inwestycjach, budownictwie, szkolnictwie, problemie uchodźczym. Poruszane były np. tematy deficytu środków na finansowanie edukacji, bezpieczeństwa energetycznego czy roli samorządów w procesie transformacji energetycznej. Omawiano również kwestie związane z możliwością dofinansowania działań inwestycyjnych w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki dla mieszkańców Subregionu Północnego.

Zastępca prezydenta Częstochowy Piotr Grzybowski był w trakcie Kongresu panelistą w debatach: „Rola Obywatelskich Społeczności Energetycznych w transformacji energetycznej samorządów” oraz „Transformacja energetyczna samorządów – oświetlenie miejskie”.

foto/źródło: UM Częstochowy