FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

MZD ogłosił przetarg na wykonanie nasadzeń na terenie przebudowywanej DK-46

foto: własne

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie poszukuje chętnych na wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin na terenie rozbudowywanej DK 46 – ul. Głównej i ul. Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego w Częstochowie.

Projekt wykonania nasadzeń drzew, krzewów i bylin został podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap dotyczy odcinka od granicy miasta Częstochowa do projektowanego ronda przy ul. św. Barbary, natomiast drugi etap biegnie od projektowanego ronda przy ul. św. Barbary  do skrzyżowania z ul. Pułaskiego.

Zamówienie polega na zagospodarowaniu powstałych przez projektowany układ drogowy pasów zieleni i wysepek roślinnością ozdobną. Projekt zieleni zakłada, że teren przeznaczony pod obsadzenia roślinne oraz zakładane trawniki zostanie oczyszczony z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, splantowany i wyrównany przy robotach drogowych.

Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://portal.smartpzp.pl/mzd do 24 marca 2023 r. do godziny 10:30. Otwarcie ofert nastąpi 24 marca  o godzinie 11:00 za pośrednictwem Platformy. Więcej informacji na stronie:  https://portal.smartpzp.pl/mzd/public/postepowanie?postepowanie=42666746

źródło: na podstawie informacji MZD w Częstochowie