FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie

Od poniedziałku, 6 marca ruszyła rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie. Będzie się odbywała z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 

Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:
http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

Otwarcie strony internetowej dla nowych kandydatów nastąpiło 6 marca o godz. 8:00Zamknięcie systemu nastąpi 17 marca o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane. Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, może otrzymać w dowolnym przedszkolu/oddziale przedszkolnym wniosek w wersji papierowej.

Podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie do przedszkola – niezależnie od sposobu wypełnienia – oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w terminie od 6 marca 2023 r. godz. 8.00 do 17 marca 2023 r. do godz. 15.00.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.

Rekrutacja dzieci z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona z wyłączeniem systemu elektronicznego.
W celu pobrania wniosku rodzice dzieci z niepełnosprawnościami zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

foto/źródło: UM Częstochowy