FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

MZD zleca projekt Alei Armii Krajowej i ulicy Kisielewskiego

foto: własne

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie poszukuje chętnych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 483 w Częstochowie’’. Inwestycja ma być podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap dotyczy rozbudowy Al. Armii Krajowej od ul. Jasnogórskiej do ul. Kiedrzyńskiej, drugi natomiast to rozbudowa ul. Stefana Kisielewskiego, rozbudowa skrzyżowania ulic Stefana Kisielewskiego, Sejmowej, Ludowej wraz z rozbudową ul. Ludowej od ww. skrzyżowania ulic do ul. Narcyzowej.

Zakres prac w I etapie projektowanego odcinka drogi o długości ok. 2100m. obejmuje m.in. zaprojektowanie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę drogi rowerowej po stronie wschodniej Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Jasnogórskiej do Al. Jana Pawła II oraz po stronie zachodniej w Al. Armii Krajowej od Al. Jana Pawła II do istniejącej drogi rowerowej w Al. Wyzwolenia, rozbudowę skrzyżowania ul. Dekabrystów wraz z rozbiórką istniejącego przejścia podziemnego. W dokumentacji projektowej przy projektowaniu skrzyżowania Al. Armii Krajowej z ul. Dekabrystów należy uwzględnić rozwiązania zawarte w koncepcji budowy linii tramwajowej na Parkitkę.

Etap II przedmiotowej inwestycji obejmuję rozbudowę ul. Stefana Kisielewskiego, skrzyżowanie ulic Stefana Kisielewskiego, Sejmowej, Ludowej oraz odcinek ul. Ludowej od ww. skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Narcyzową. Na skrzyżowaniu ulicy Sejmowej i Ludowej powstanie rondo.

Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://portal.smartpzp.pl/mzd do 10 listopada 2022 do godziny 10:30. Otwarcie ofert nastąpi 10 listopada o godzinie 11:00 za pośrednictwem Platformy. Więcej informacji na stronie: https://portal.smartpzp.pl/mzd/public/postepowanie?postepowanie=35938336.

źródło: na podstawie informacji MZD w Częstochowie