FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Zaawansowane prace na kolejnych inwestycjach drogowych w Częstochowie

foto: MZD w Częstochowie

Dobiegają końca prace na budowie odwodnienia ul. Traugutta wraz z jej gruntowną przebudową i budowie nowej ul. Mehoffera w Częstochowie. Oddanie do użytku obu zadań nastąpi jeszcze tej jesieni. Rozbudowa ul. Jesiennej do ul. Bór wraz z przebudową istniejącego śladu Jesiennej postępuje zaś w dobrym tempie i termin zakończenia prac wiosną przyszłego roku wydaje się być niezagrożony.

Łączny koszt tych trzech przedsięwzięć budowlanych to ponad 28 mln zł. Dzięki realizacji wspomnianych inwestycji poprawiony zostanie układ drogowy każdej z dzielnic, w których realizowane są prace, tym samy znacznie poprawi się komfort podróżowania i życia w tych rejonach Częstochowy. Promień oddziaływania wymienionych inwestycji obejmuje dzielnice: Północ, Tysiąclecie, Kiedrzyn, Stradom, Wrzosowiak i Ostatni Grosz. Poniżej przypomnienie ważnych szczegółów dotyczących inwestycji.

Budowa odwodnienia ul. Traugutta pochłonie 8.777.777,77 PLN, z czego ponad 3,5 mln zł pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Inwestycja ta realizowana jest w latach 2021-2022,. Zakres robót obejmuje: budowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, budowę zbiornika chłonno – odparowującego, budowę drogi gminnej, budowę zjazdów, budowę chodnika, budowę skrzyżowań z ulicami przyległymi, przebudowę wodociągu, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci gazowej wraz z przyłączami, budowę oświetlenia ulicznego – zakres MZD, przebudowę oświetlenia ulicznego – zakres TAURON S.A., przebudowę sieci i przyłączy elektroenergetycznych, przebudowę sieci teletechnicznych, nasadzenie drzew oraz założenie trawników.

Rozbudowa ul. Józefa Mehoffera na odcinku  od ul. Piastowskiej do ul. Daniela Chodowieckiego. Inwestycja realizowana w 2022 roku i  pochłonie 1.832.949,11 PLN. Zakres robót: wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni o przekroju 1×2 i szerokości 5,50m, wykonanie chodnika, wykonanie zjazdów indywidualnych, budowa sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej kanalizacji, przebudowa zjazdów indywidualnych na działki sąsiadujące z drogą, wykonanie progu zwalniającego, przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, budowa kanału technologicznego, rozbiórka i budowa ogrodzeń, wykonanie robót wykończeniowych w tym humusowanie i obsianie trawą pasów zieleni.

Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka  Edwarda  Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór. Inwestycja realizowana w latach 2021-2023, której łączny koszt wynosi 17.490.266,65 PLN z czego dofinansowanie w ramach środków Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło4.423.884,90  PLN. Zakres robót: budowa jezdni, ciągu pieszo – rowerowego i ciągu pieszego, przebudowa skrzyżowań i zjazdów do posesji, budowa zatok autobusowych, montaż wiat przystankowych, nasadzenia zieleni w pasie drogowym (nasadzenia i przesadzanie drzew i krzewów), budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej, demontaż istniejącego oraz budowa nowego oświetlenia pasa  drogowego i budowa kanału technologicznego.

foto/źródło: MZD w Częstochowie