FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Interwencje

Kolejne termomodernizacje szkół

foto: własne

Szkoła Podstawowa nr 36 oraz  Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 3 to kolejne częstochowskie placówki oświaty, gdzie prowadzone są prace związane z termomodernizacją. Dziś inwestycje wizytował prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk oraz radni Lewicy: Tomasz Blukacz i Dariusz Kapinos.

Zakres prac w SP nr 36 zakłada modernizację ścian i stropów zewnętrznych, modernizację wentylacji grawitacyjnej, modernizacja systemu grzewczego, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne. Przy okazji wszystkich robót termomodernizacyjnych trwają również roboty naprawcze i remontowe nierozerwalnie związane z robotami termomodernizacyjnymi w tym w szczególności:  demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, demontaż krat okiennych,  wymiana parapetów, montaż rynien i rur spustowych, wymiana opaski wokół budynku. Wykonane zostanie również: pionowa izolacja przeciwwilgociowa na ścianach fundamentowych i piwnicznych, wymiana posadzek w budynku, wymiana nawierzchni placu za szkołą, wymiana dojść i chodników, wymiana istniejących studzienek rewizyjnych (odwodnienie dachu), montaż wpustów deszczowych, remont schodów terenowych, montaż piłkochwytów przy boisku, roboty budowlane dot. wejść do budynków i schodów terenowych, remont daszków nad wejściami do budynku oraz roboty elektryczne.

Zakres prac w przypadku ZSP nr 3 obejmuje: izolację pionową ścian piwnic, docieplenie wszystkich ścian budynków polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych, tynków cienkowarstwowych silikonowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz innymi robotami dodatkowymi związanymi z docieplaniem elewacji, docieplenie stropodachu, remont kominów, obróbki blacharskie, remont instalacji elektrycznej oraz instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników.

W Częstochowie w placówkach oświatowych realizowane są obecnie inwestycje termomodernizacyjne o łącznej wartości blisko 32,5 mln zł (z dofinansowaniem unijnym oraz z programów administracji rządowej). Oprócz prac w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3 i Szkole Podstawowej nr 36 trwają prace, także w Miejskim Przedszkolu nr 9, Szkołach Podstawowych nr 22, i 42, VIII Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym,  II Liceum Ogólnokształcącym  im. R. Traugutta, IX  Liceum Ogólnokształcącym  im. Norwida oraz  Technicznych Zakładach Naukowych.

foto/źródło: własne