FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Częstochowa w gronie europejskich samorządów wspierających Charków

Częstochowa znalazła się w gronie europejskich samorządów tworzących Radę Koordynacyjną Miast Partnerskich przy merze Charkowa. 26 lipca prezydent Krzysztof Matyjaszczyk uczestniczył w spotkaniu on-line, które dotyczyło powołania Rady Koordynacyjnej Miast Partnerskich przy merze Charkowa (jest nim obecnie Ihor Terekhow). Rada ta ma być instrumentem współpracy, mającym na celu wymianę doświadczeń i wykorzystanie najlepszych praktyk stosowanych przez samorządy innych państw. Ma pomagać rozwiązywać problemy na poziomie lokalnym z udziałem zagranicznych ekspertów. Rada Koordynacyjna będzie też wspierać dalszą integrację europejską Ukrainy oraz powojenną odbudowę Charkowa we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Jako Prezydent Częstochowy oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy, w skład którego wchodzą przedstawiciele 82 samorządów z całej Europy, a którego wiceprzewodniczącym jest mer Charkowa, wiem jak ważna jest dyskusja w międzynarodowym gronie na temat sytuacji w Ukrainie. Dzięki temu możemy podzielić się naszymi dotychczasowymi doświadczeniami z zarządzania kryzysem wywołanym atakiem Rosji na Ukrainę. – mówił Krzysztof Matyjaszczyk. – Mam nadzieję, że powołanie Rady Koordynacyjnej Miast Partnerskich pozwoli uzgodnić strategie, działania pomocowe i wsparcie dla potrzebujących pomocy miast w Ukrainie.

Prezydent Częstochowy przypomniał w trakcie spotkania, że Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy, obradujące w czerwcu w siedzibie Rady Europy w Strasburgu, przyjęło „Apel o pokój”, w którym zaapelowano o przestrzeganie prawa międzynarodowego oraz wezwano do zaprzestania prowadzenia działań wojennych w Ukrainie.
Z samej Częstochowy od początku wojny wysłano wiele transportów ze środkami pierwszej potrzeby – głównie żywnością, ubraniami, środkami czystości, lekarstwami i zaopatrzeniem medycznym. Miasto przekazało także pojazdy – ambulans i 4 autobusy.
Samorząd zapewnia też – z udziałem środków administracji rządowej – pomoc finansową, informacyjną, edukacyjną, psychologiczną, a także tymczasowe miejsca zakwaterowania ukraińskim uchodźcom. Mieszkańcy miasta wspierali i nadal wspierają uchodźców humanitarne, biorąc udział w zbiórkach, udzielając uchodźcom schronienia w swoich domach, zapewniając im wyżywienie oraz pomagając w codziennym życiu.

Udział Częstochowy i innych partnerskich oraz współpracujących z Charkowem miast w Radzie Koordynacyjnej jest przejawem solidarności i wsparcia dla społeczności Charkowa oraz narodu ukraińskiego w tym wyjątkowo trudnym czasie.

Od wybuchu wojny Charków, drugie co do wielkości (pod względem liczby mieszkańców) miasto Ukrainy zmaga się z ciągłymi ostrzałami. Prawie 150 tys., czyli ponad 10% mieszkańców miasta straciło swoje domy. Ponadto ucierpiało 468 budynków publicznych, takich jak szkoły, przedszkola czy placówki medyczne.

foto/źródło: UM Częstochowa