FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Piesi bardziej bezpieczni na skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiego oraz Focha

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na skrzyżowaniu ulic Nowowiejskiego oraz Focha w poniedziałek lub wtorek (25.07 lub 26.07), w zależności od warunków pogodowych – zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Korekty będą zgodne z wytycznymi Biura Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Częstochowy. W efekcie zleconych przez MZD prac, które pozwolą na wdrożenie modyfikacji zostanie osiągnięty oczekiwany efekt i znacznie zwiększy się poziom bezpieczeństwa pieszych poruszających się po Śródmieściu.

Zmiany w organizacji ruchu na krzyżówce Nowowiejskiego/Focha polegać będą na:

• likwidacji jednego pasa ruchu do jazdy na wprost w ul. Nowowiejskiego przy jednoczesnym odgięciu toru jazdy kierującego jadącego na wprost mające na celu wymuszenie zmniejszenia prędkości. Ruch odbywać się będzie z dwóch pasów ruchu przedzielonych azylem dla pieszych. Wprowadzona zmiana znacząco powinno poprawić bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu.

Jednocześnie MZD informuje, że z uwagi na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r (w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach) nie można zastosować w obrębie rzeczonego skrzyżowania progu zwalniającego, z uwagi na obowiązek zachowania minimalnej odległości minimum 25m od konstrukcji nośnej (do której według nowych interpretacji przepisów zalicza się także budynki mieszkalne).

foto/źródło: MZD w Częstochowie