FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął przetarg na kontynuację przebudowy DK-91

Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął przetarg na kontynuację przebudowy DK-91 (dawniej DK-1) – alei Wojska Polskiego w Częstochowie. Podpisanie umowy wykonawczej będzie możliwe w przypadku zabezpieczenia montażu finansowego inwestycji.

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie w drodze zakończonego postępowania przetargowego wyłonił wykonawcę realizacji pozostałego do wykonania zakresu przebudowy alei Wojska Polskiego (DK-91). Najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała pozytywną oceną formalną, zaproponowało konsorcjum firm: NDI S.A i NDI Sopot S.A. Firmy wyceniły konieczne do wykonania prace na nieco ponad 359 mln zł.
Oczekiwanym przez zamawiającego terminem zakończenia inwestycji jest 30.11.2023 roku. Zgodnie z założonym w przetargu zakresem inwestycji zadanie ma być zrealizowane według pierwotnych założeń i projektu, na który uzyskano zezwolenie na wykonanie inwestycji drogowej.

Po rozstrzygnięciu przetargu rozpoczął się bieg wymaganych prawem terminów, koniecznych do wypełnienia procedury m.in. w związku z obowiązkową kontrolą uprzednią prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu przewidzianych prawem formalności i tylko w sytuacji zabezpieczenia montażu finansowego przez zamawiającego możliwe będzie podpisanie umowy z wyłonionym konsorcjum firm wykonawczych.

foto/źródło: UM Częstochowa