FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

W czerwcu oddano do użytku 10 ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych

W czerwcu oddanych do użytku zostało 10 ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych, które powstały w ramach planu przyjętego przez samorząd. Ich realizatorem jest Tauron. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nałożyła na władze samorządowe obowiązek opracowania i uchwalenia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Zgodnie z planem przyjętym przez Radę Miasta w 2020 r. w Częstochowie ma docelowo powstać 44 stacje z 90 punktami ładowania pojazdów elektrycznych.  

Z takich stacji na równych zasadach mogą korzystać wszyscy posiadacze aut elektrycznych bądź hybrydowych. Na mocy ustawy, stacje finansuje i buduje miejscowy operator systemu elektroenergetycznego, czyli – w przypadku Częstochowy – Tauron Dystrybucja.
Miasto natomiast ponosi koszty związane z wyznaczeniem i oznakowaniem stanowisk postojowych przy stacjach ładowania, dokonuje też z Tauronem niezbędnych uzgodnień jako zarządca dróg publicznych.

Lokalizacje stacji ustalono, biorąc pod uwagę m.in. potrzeby transportowe i komunikacyjne, uwarunkowania wynikające z zagospodarowania przestrzennego, przewidywane potrzeby kierujących (na poziomie lokalnym i ponadlokalnym), aspekty prawne oraz parametry ekonomiczne dotyczące budowy, obsługi i użytkowania stacji.

Jak poinformował operator stacji ładowania Tauron Dystrybucja, w czerwcu włączone do użytku zostało pierwszych 10 ogólnodostępnych stacji (w każdym dwa punkty ładowania o mocy 22 kW) w lokalizacjach:
– plac Daszyńskiego (przy ul. Ogrodowej)
– ul. 7 Kamienic
– ul. Szajnowicza-Iwanowa 57
– ul. Knauera (przy PWiK)
– ul. Okólna 105
– ul. Rakowska 10
– ul. Lechonia 30
– ul. Próchnika (za marketem)
– ul. Kurpińskiego „Ponurego” (przy skrzyżowaniu z ul. Kiedrzyńską)
– ul. Starzyńskiego 17.

Ładowanie odbywa się na nich w sposób taki sam, jak na stacjach będących własnością TAURON Nowe Technologie tj. przy pomocy aplikacji eMap. Szczegóły można znaleźć na stronie:
https://www.tauron.pl/tauron/tauron-innowacje/elektromobilnosc

W kolejnych miesiącach do użytku powinny być oddawane kolejne ogólnodostępne stacje ładowania w lokalizacjach zgodnych z przyjętym planem.

W mieście działają też oczywiście stacje ładowania, które nie są ujęte w miejskim planie, będące własnością innych operatorów, w tym sieci GreenWay czy stacji paliw.

foto/źródło: UM Częstochowa