FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Miejski projekt ,,Strefa Empatii” – wspólnie dla zdrowia psychicznego

Ta edycja ,,Strefy” to łatwy dostęp do psychologa w szkołach średnich, psychoterapia dla dorosłych, wsparcie dla pedagogów ze strony badaczek zajmujących się szkołą. Potrzeby związane z równowagą psychiczną są ogromne – nie tylko wśród młodych.

Chyba nigdy w poprzednich latach miejski projekt ,,Strefa Empatii” nie połączył aż tylu środowisk. ,,Strefa” powstała w 2017 roku z inicjatywy pełnomocniczki Prezydenta Częstochowy ds. Równych Szans Agaty Wierny jako pomysł na zintegrowanie różnych działań na rzecz kształtowania młodych ludzi w duchu otwartości, tolerancji, porozumiewania się bez przemocy, pokojowego rozwiązywania sporów. Przez zajęcia i warsztaty pod hasłem ,,Strefy” przeszło kilka setek uczennic i uczniów, także ich pedagogów, wyszkolono kilkadziesiąt młodych osób przygotowanych do tego, aby wśród swoich rówieśników pełnić rolę mediatorów. Gdy pojawiały się nowe potrzeby, ,,Strefa Empatii” była uzupełniana o nowe elementy – choćby podczas pandemii, gdy izolacja i zamknięcie szkół bardzo niekorzystnie odbiły się na kondycji psychicznej dzieci i osób w wieku dojrzewania. Od początku jednak ,,Strefa” miała cechy świeżości i innowacji społecznej.

– W tym roku ,,Strefa” skupia się na zdrowiu psychicznym – podkreśla prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – Monitorując sytuację w naszych szkołach, wiemy, że młodzi ludzie chcą konsultacji z psychologami – fachowcami, którzy są w stanie pomóc rozwiązać ich problemy. W Budżecie Obywatelskim też zwyciężył pomysł dotyczący zdrowia psychicznego – ,,Zatrzymać depresję”. Obserwując to wszystko, reagujemy więc na sygnalizowane przez częstochowianki i częstochowian realne potrzeby.

Istotnie – ,,Zatrzymać depresję”, czyli wybrany do wdrożenia pomysł Budżetu Obywatelskiego, doskonale świadczy o rosnącej społecznej świadomości depresji jako swego rodzaju choroby cywilizacyjnej. Z indywidualnej psychoterapii skorzysta przynajmniej 100 osób – z tej puli 6 proc. zarezerwowano dla osób ze specjalnymi potrzebami. Terapia będzie dostępna w dogodnych porach, przed południem i po południu, da się więc połączyć ją np. z pracą. Zadanie – wsparte przez miasto dotacją 270 tys. zł – potrwa do grudnia, a realizuje je „Ośrodek Terapii Uzależnień” sp. z o.o.

Dzięki ,,Strefie Empatii” młodzież częstochowskich szkół ponadpodstawowych ma ,,bliżej” do pomocy psychologicznej – dyżury przewidziano w każdej placówce, raz w tygodniu, przez 3 godziny lekcyjne, do końca maja. Na zlecenie miasta zajmuje się tym Fundacja ,,In Corpore”. Dotacja na to zadanie to prawie 100 tys. zł.

Samorząd łączy także siły z kadrami naukowymi Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza (UJD). Skorzystają nauczyciele, stawiający czoła czemuś, do czego nie była ich w stanie przygotować żadna uczelnia pedagogiczna – pracy z dziećmi i młodzieżą zmagającą się i z konsekwencjami pandemii i z doniesieniami o wojnie tuż za polską granicą, w klasach, w których obok polskich uczennic i uczniów w krótkim czasie pojawiło się wiele ukraińskich. Specjaliści z UJD, łączący doświadczenia nauczycieli akademickich z pracą badawczą dotyczącą instytucji szkoły, mają pomóc częstochowskim nauczycielom poradzić sobie z pracą, która stała się trudna jak nigdy wcześniej.

7 kwietnia w Urzędzie Miasta zorganizowano spotkanie prasowe zapowiadające tę edycję „Strefy Empatii”. Obok prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka wzięły w nim udział Pełnomocniczka ds. Równych Szans Agata Wierny, Małgorzata Morel-Beza z fundacji IN CORPORE, dr Adrianna Sarnat-Ciastko z UJD, oraz miejskie urzędniczki – Grażyna Stramska-Świerczyńska z Wydziału Zdrowia oraz Barbara Pamuła-Wesołek z Wydziału Polityki Społecznej.

Na spotkaniu naczelniczka Grażyna Stramska-Świerczyńska mówiła także o tym, co przez lata robi jej jednostka, Wydział Zdrowia, m.in. w kontekście miejskiego programu ochrony zdrowia psychicznego. Zupełnie niedawno Wydział nawiązał kontakt ze Specjalistycznym Ośrodkiem Zdrowia ,,Strefa Medycyny” sp. z o.o.  Ośrodek ten –  już w ramach kontraktu z NFZ –  organizuje zajęcia z psychologiem dla młodych ludzi. Dzięki pośrednictwu miasta podmiot ten będzie mógł wychodzić z ofertą pomocy psychologicznej w częstochowskich placówkach na wszystkich poziomach – od przedszkoli po szkoły średnie. Zakres współpracy będzie ustalany bezpośrednio w porozumieniu z dyrekcjami placówek. Posłuży łagodzeniu psychologicznych następstw zarówno pandemii, jak i bliskości wojny – tym bardziej, że Ośrodek dysponuje kadrą mówiącą po ukraińsku, gotową do pracy z dziećmi z bezpośrednim doświadczeniem konfliktu zbrojnego. Współpraca z Ośrodkiem pasuje więc doskonale do kierunku, jaki w tym roku obrała ,,Strefa Empatii”.

foto/źródło: UM Częstochowy