FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Drogi

Postęp prac przy przebudowie ul. Złotej na Zawodziu

foto: (mm)

Trwa przebudowa ulicy Złotej, jednej z najważniejszych dróg na Zawodziu. Inwestycja obejmuje gruntowną przebudowę odcinka drogi od ulicy Legionów do ulicy Mirowskiej.

Koszt całości przedsięwzięcia to ponad 8,5 mln złotych, z czego miasto uzyskało ponad 5 mln złotych dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres całości prac na ww odcinku drogi obejmuje przede wszystkim gruntowną jej przebudowę, wymianę nawierzchni jezdni, budowę chodników, budowę odwodnienia, przebudowę sieci wodociągowej oraz instalację nowoczesnego ośwetlenia ulicznego.

Całości inwestycji  jest realizowana w ramach programu ,,Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, ulica Złota zostanie oddana do użytku w nowej odsłonie po 30 czerwca bieżącego roku. Powyższa inwestycja poprawi bezpieczeństo ruchu kołowego i pieszego, podwyższy komfort i bezpieczeństwo użytkowników tej części miasta, a także poprawi estetykę ulicy oraz całości otoczenia.

(MM)