MZDiT WYPOWIEDZIAŁ WOJNĘ NIELEGALNYM MATERIAŁOM REKLAMOWYM NA WIATACH

Tak będzie wyglądała naklejka

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie umieści na wiatach naklejki informujące o zakazie umieszczenia materiałów reklamowych na wiatach przystankowych. Właśnie MZDiT w Częstochowie ogłosiło zapytanie ofertowe za zakup naklejek informacyjnych na wiaty przystankowe.

Naklejka będzie formatu A5 – pozioma, tło w kolorze żółtym, litery czarne o treści „Zakaz naklejania ogłoszeń, plakatów i ulotek na wiatach przystankowych. Naruszanie zakazu będzie ścigane na podstawie Art. 63A kodeksu wykroczeń”.

Zgodnie z Art. 63A „§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego”.

Miejmy nadzieję, że umieszczenie naklejek rozwiąże problem nielegalnych reklam na wiatach.

Wydarzenie możesz komentować na naszym fanpage.

Autor; Marcin Biś
Źródło: MZDiT w Częstochowie

A może zainteresuje Cię coś poniżej?