FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Miasto

Punkt Informacyjno-Pomocowy w budynku Urzędu Miasta Częstochowy dla obywateli Ukrainy

Od pniedziałku, 28 lutego, funkcjonuje Punkt Informacyjno-Pomocowy w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5, zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku, w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30). Na miejscu będzie dostępny tłumacz języka ukraińskiego oraz osoba, która doradzi w sprawach dotyczących pobytu, zasiłku społecznego, pomocy prawnej czy psychologicznej. Można też dzwonić pod nr tel. 34 37 07 391.

CZĘSTOCHOWSKA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OBYWATELEK I OBYWATELI UKRAINY
W związku z atakiem Rosji na Ukrainę i ogłoszonym tam stanem wojny Wydział Edukacji UM oraz Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie oferują pomoc psychologiczną zarówno dla ukraińskich dzieci i młodzieży, jak i dorosłych przebywających w naszym mieście.

Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się telefonicznie do poradni wchodzących w skład ZPP-P celem umówienia konsultacji i wsparcia. Szczegóły na stronie http://zppp.ids.czest.pl 

Można dzwonić na następujące numery telefonów:

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Częstochowa
ul. Marysia 93 B
Tel. 34 361 94 34 /533 300 966

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Częstochowa
ul. Kosmowskiej 5
Tel.34 362 24 24 /739 212 739

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 Częstochowa
ul. Łukasińskiego 40
(możliwość konsultacji w języku ukraińskim)
Tel. 34 363 25 50 / 533 300 136

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
ul. Rejtana 7B w Częstochowie (dojeżdża autobus nr 32)
Tel. 34 366 31 21
ccik@cztps.eu

Wszystkie mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy mówiący w języku polskim już teraz mogą skorzystać z pomocy Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej, które działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Oferuje pomoc psychologiczną i prawną, także schronienie w hostelu. Z pomocy mogą skorzystać wszyscy, którzy czują silny niepokój, pobudzenie i inne reakcje stresowe. Centrum prowadzi działania w celu umożliwienia skorzystania z pomocy w języku ukraińskim.

CZĘSTOCHOWSKA POMOC PRAWNA

Wykaz adwokatów biorących udział w akcji udzielania bezpłatnej pomocy obywatelkom i obywatelom Ukrainy:

•    Kasperkiewicz Adam – koordynator akcji, tel. 601-328-466, Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 15/13, adwokat.kasperkiewicz@gmail.com
•    Ogłaza Tomasz – zastępca koordynatora, tel. 606-893-434, Częstochowa, ul. Jasnogórska 59/5, adw.oglaza@gmail.com
•    Grys Jerzy – zastępca koordynatora, tel. 605-030-790, Częstochowa, ul. Partyzantów 4/6/4, j.grys@kancelaria-grys.pl
•    Bilski Przemysław, tel. 505-062-832, RADOMSKO, ul. Wyszyńskiego 16, bilskiprzemek@wp.pl
•    Gajecka Justyna, tel. 695-424-615, Częstochowa, ul. Wieluńska 28, justyna.gajecka@gmail.com
•    Bieda Tomasz, tel. 693-378-177, Częstochowa, ul. Kilińskiego 21/10, tomasz.bieda@poczta.fm
•    Bojanowski Artur, tel.798-870-223, arturbojanowski@gmail.com
•    Głusińska Ewa, tel. 661-704-548, TOMASZÓW MAZOWIECKI, ul. Browarna 9/2, ewa.glusinska@adwokatura.home.pl
•    Kowalski Łukasz, tel. 502-414-113; 733-414-113, Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 41A/I piętro, sekretariat@kancelariakowalski.pl
•    Krajewska Magdalena, tel. 508-236-581, Częstochowa, ul. Jasnogórska 27/ lokal 8, m.krajewska250891@gmail.com
•    Mastalerz Tomasz, tel. 602-247-553, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, Aleje 3-go Maja 4, tomasz.mastalerz@adwokatura.pl
•    Płasińska Marika, tel. 607-360-525, POCZESNA, ul. Południowa 29, marika1@vp.pl
•    Piotrowski Przemysław, tel. 601-066-355, TOMASZÓW MAZOWIECKI, ul. Browarna 9/2, przemyslaw.piotrowski@adwokatura.pl
•    Semenova Anna, tel. 698-036-755, OLSZTYN K. CZĘSTOCHOWY, ul. Poziomkowa 14, anna.semenova@poczta.onet.pl
•    Służalec Michał, tel. 609-738-936, Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 39, sluzalecm@gmail.com
•    Sowa Kamila, tel. 783-832-483, Częstochowa, Al. Wolności 33/3a, kamila.sowa.adwokat@interia.pl
•    Szulc Artur, tel. 606-473-188, Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 28/3, kancelaria@adwokatszulc.pl
•    Windak Michał, tel. 504-065-217, Częstochowa, ul. Kilińskiego 30/4, adwokat.windak@outlook.com

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać pomoc jedynie w określonych przypadkach:

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy
b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

CAŁODOBOWY TELEFON INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DLA UKRAINEK I UKRAIŃCÓW – 539-696-888

TRANSPORT NA TERENIE POLSKI – PKP INTERCITY
Od 26 lutego do 25 marca obywatelki i obywatele Ukrainy mogą podróżować bezpłatnie w klasie 2 w wagonach z miejscami do siedzenia pociągów TLK i IC PKP INTERCITY. Przejazdy te odbywają się na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie. Osoby te mogą pobierać nieodpłatne rezerwacje, a w przypadku ich braku mogą podróżować bez rezerwacji miejsca. Jeżeli obywatelka/obywatel Ukrainy zakupił już bilet, to może go zwrócić lub wymienić na nieodpłatną rezerwację miejsca. Zwrotu pieniędzy za zakupione bilety dokonujemy bez potrąceń. Realizowane są połączenia między Polską a Ukrainą. Dodatkowi pracownicy PKP Intercity, którzy są na dworcu w Przemyślu koordynują przewozy i organizują ruch.

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI – INFOLINIA DLA OBYWATELI UKRAINY

32 606-32-32 – to numer, pod którym obywatelki i obywatele Ukrainy mogą uzyskać informacje na temat legalizacji pobytu.
Infolinia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jest czynna:
poniedziałki, środy, czwartki i piątki – 7.30-15.30
wtorki – 7.30-18.00
cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl

foto/źródło: UM Częstochowy