FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Komunikacja

Komunikacja publiczna do jurajskiego Olsztyna od sierpnia po nowemu

Rada Gminy Olsztyn zaakceptowała nowy model komunikacji publicznej, do którego wprowadzenia przygotowywała się co najmniej od dwóch lat.  Aby zapobiec wykluczeniu komunikacyjnemu, Urząd Gminy postanowił objąć komunikacją publiczną cały podległy teren jednym, wspólnym systemem komunikacji publicznej.

Działania te zostały zintensyfikowane po tym, jak z tras w gminie zaczęły znikać autobusy prywatnych przewoźników oraz PKS-u. Kursy częstochowskiego MPK zaczęły także przestać być wystarczające ze względu na „pandemiczny” rozkład wakacyjny od poniedziałku do piątku (od 15.05 MPK postanowiło w weekendy delegować na dwie olsztyńskie brygady autobusy przegubowe).

Modyfikacje, które nastąpią najprawdopodobniej w dniu 1. sierpnia br., spowodują znaczne zmiany w podróży dla mieszkańców gminy Olsztyn (podróżujących do Częstochowy), jak też dla turystów jadących do Olsztyna i okolic. Niewątpliwie największą z nich będzie uruchomienie bezpośredniej linii 58 z centrum Częstochowy (CP Piłsudskiego – Dworzec Główny PKP)  do Rynku w Olsztynie. Linia ta pojedzie prosto DK46, bez zajeżdżania do jakiejkolwiek miejscowości. Autobusy mają kursować w stałych odstępach czasowych, w dni powszednie w godzinach szczytu co 30 minut (w lipcu i sierpniu, co 45 minut), w pozostałych porach co 60 minut.

W Olsztynie na Rynku i w Odrzykoniu można będzie się przesiąść na autobusy gminne, których godziny odjazdu będą dopasowane do kursów MPK (komunikacja gminna oczekuje na spóźniony kurs 58, np. z powodu zamkniętego przejazdu na Bugaju:

  • 581 Odrzykoń – Skrajnica – Olsztyn;
  • 582 Odrzykoń – Wilcza Góra – Kusięta – Olsztyn;
  • 583 Olsztyn – Turów – Bukowno;
  • 584 Olsztyn – Przymiłowice – Kotysów – Zrębice – Krasawa;
  • 585 Olsztyn – Biskupice (nowość: obsługa Biskupic Nowych i Biskupic ul. Zrębska).

Komunikacja na terenie gminy Olsztyn będzie bezpłatna – obowiązuje opłata 5 PLN za bilet do Olsztyna z Częstochowy.

Komunikacja gminy Olsztyn
Komunikacja gminy Olsztyn

Źródło: UG Olsztyn (jurajski)