FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Przestrzeń

Przesadzanie Dębów w ramach drogowych inwestycji

foto: UM Częstochowy

W czwartek rozpoczęło się przesadzanie 12 dorosłych drzew na terenie budowy połączenia ulic Warszawskiej i Jaskrowskiej. Dęby czerwone będą rosły dalej w innym miejscu – wzdłuż nowego odcinka alei Bohaterów Monte Cassino, od ul. Jagiellońskiej do Dźbowskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu uda się zachować drzewa, a zarazem zrealizować kolejną miejską inwestycję drogową.

Przesadzanie będzie kontynuowane także w piątek. Odpowiedzialna za cały proces firma użyła do tego specjalistycznego sprzętu, który pozwała bez szkody dla stanu drzew przenieść i zasadzić je w nowym miejscu. 12 drzew z okolic ul. Jaskrowskiej  to dęby czerwone o wysokości 5-6 m. Już kilka dni wcześniej przesadzono dwa mniejsze egzemplarze tego gatunku.

–  Cieszy mnie, że te dęby mają szansę rosnąć dalej, przy jednej z naszych ulic –mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, który odwiedził w czwartek plac budowy. – Przesadzanie większych drzew to niełatwa i ciągle dosyć kosztowna operacja, wymagająca stosownej ekipy i sprzętu. Chcemy stosować jednak takie rozwiązania tam, gdzie w procesie inwestycyjnym jest to możliwe, aby zmniejszać uszczerbki w dojrzałej miejskiej zieleni.

Przesadzenie drzew z rejonu budowy połączenia ulic Warszawskiej z Jaskrowską to niejedyne działanie miasta zgodne z zasadą zachowania istniejącej już zieleni. Wystarczy przypomnieć choćby długotrwałe starania o odstępstwa od pewnych budowlanych standardów w celu zachowania szpaleru drzew przy przebudowie linii tramwajowej wzdłuż alei Wolności czy uzgodnienia znacząco zmniejszające zakres reorganizacji zieleni przy czekającej nas przebudowie DK-1.

Budowa, z której wynikła konieczność znalezienia dla drzew innego miejsca, to efekt m.in. porozumienia zawartego przez miasto rok temu z firmą Hillwood. Drogowa inwestycja miasta przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie od ul. Jaskrowskiej (od strony DK-1) w kierunku ul. Warszawskiej powstaje droga zwieńczona rondem wraz z sięgaczem. W drugim etapie zbudowany zostanie dalszy odcinek drogi – od ronda, z włączeniem do ul. Warszawskiej.

Plan robót obejmuje m.in. budowę zjazdów oraz ciągów pieszych i rowerowych. Ma też powstać plac do zawracania pojazdów oraz zatoka postojowa – przeznaczona do kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych. Powstaje kanalizacja deszczowa, sieć elektroenergetyczna, kanał technologiczny oraz oświetlenie. Zaplanowano także nasadzenia nowej zieleni. Termin realizacji całości wyznaczono na koniec października tego roku. Nowa droga wspierająca  obsługę centrum logistycznego będzie oczywiście ogólnodostępna.

Wartość kontraktu z firmą wykonawczą to prawie 6,7 mln zł (z czego koszt Miejskiego Zarządu Dróg wynosi 5,6 mln zł). Hillwood partycypuje w kosztach zadania w zakresie związanym z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej centrum logistycznego „Częstochowa Miasto”, które ma tam powstać. Docelowo mają to być dwa obiekty o łącznej powierzchni ok. 64 tys. m kw. Poza nowymi miejscami pracy, inwestycja wzmocni status Częstochowy jako centrum logistycznego.

foto/źródło: UM Częstochowy