FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Imprezy/Uroczystości

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

foto: UM Częstochowa
Organizowany 1 marca każdego roku przez Fundację Wolność i Demokracja bieg Tropem Wilczym z uwagi na trwającą pandemię został przeniesiony na 16 maja 2021. Na stronie IPN prezentowany jest cykl etiud filmowych, przedstawiających żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego, w tym związanego z naszym regionem Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”.

W 2020 roku w Biegu Tropem Wilczym wzięło udział ponad 75 000 uczestników z 370 miast (także z Częstochowy) oraz 7 zagranicznych misji wojskowych.
W IX edycji  Biegu, która odbędzie się 16 maja, ambicją organizatorów będzie utrzymanie tej liczby miast. Uczestnicy wystartują w biegu na 1963 metry  – to odwołanie do roku, w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek. Dodatkowo każdy z lokalnych partnerów uzupełni scenariusz o dodatkowe dystanse, wydarzenia i atrakcje.
Na stronie Instytutu Pamięci Narodowej prezentowany jest cykl etiud filmowych „Żołnierze Niezłomni. Żołnierze Wyklęci”, przedstawiających żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego.
Etiudy powstały we współpracy Instytutu Pamięci Narodowej ze spółką Media Kontakt, przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Historii Polski oraz Miasta Lublin. Projekt został objęty patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Wśród prezentowanych sylwetek znajduje się m.in. związany z naszym regionem Stanisław Sojczyński „Warszyc”, żołnierz AK Obwodu Radomsko, twórca i komendant Konspiracyjnego Wojska Polskiego, zamordowany w 1947 roku wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi.
Etiudy dostępne są tutaj
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, zgodnie z ustawą Sejmu RP,  jest świętem państwowym i obchodzimy go 1 marca.
1 marca 1951 roku w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki, którzy tworzyli ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.
Po 1945 roku dziesiątki tysięcy żołnierzy nie złożyło broni. Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. 20 tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych. Ostatni „leśny” żołnierz ZWZ-AK, a później WiN – Józef Franczak „Laluś” zginął w walce w październiku 1963 roku.
Działalność poszczególnych grup tzw. „żołnierzy wyklętych” musi być każdorazowo poddawana rzetelnej i obiektywnej historycznej ocenie. W ostatnich latach zdarzało się, że rehabilitacji i przywracaniu zasłużonej pamięci o żołnierzach walczących po wojnie o wolność i niepodległość, towarzyszyły przypadki nazywania mianem „bohaterów” osób lub grup, mających niesterty na koncie także bardzo mało chwalebne czyny.
3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych:
W hołdzie „Żołnierzom Wyklętych” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu reżimowi komunistycznemu – stanowi się, co następuje:
   Art. 1. Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem „Żołnierzy Wyklętych”.
   Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest świętem państwowym.
   Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
foto/źródło: UM Częstochowa
(MM)