FOTOCZEWA

Serwis fotoreportersko-prasowy. Niezależni, niepoprawni, niepokorni

Przestrzeń

W ramach Budżetu Obywatelskiego rozbudowano place rekreacji ruchowej przy ul. Kontkiewicza i alei Pokoju

foto: UM Częstochowa

W ramach tegorocznych zadań z Budżetu Obywatelskiego możliwa była m.in. rozbudowa placów rekreacji ruchowej przy ul. Kontkiewicza i alei Pokoju 15/17. Powstały tam m.in. mała kolejka linowa, zestawy wspinaczkowe, miejsce spotkań, nowe urządzenia zabawowe i sprzęty do ćwiczeń. Obie inwestycje kosztowały miasto łącznie 695 tys. zł.

Prace przy Kontkiewicza zostały zlecone w ramach zadania dzielnicowego na Wyczerpach-Aniołowie: Rozbudowa placu rekreacji przy Kościele Św. Jacka, a prace przy alei Pokoju jako element ogólnomiejskiego zadania Budżetu Obywatelskiego: Doposażenie placów rodzinnej rekreacji w dzielnicach: Błeszno, Brzeziny, Raków, Stare Miasto, Stradom i Wyczerpy Aniołów. 

Rozbudowa placu rekreacji przy ul. Kontkiewicza zakończyła się z końcem listopada. Zainstalowano tu dodatkowe urządzenia do rekreacji, sportu i zabawy, wykonano też utwardzone dojścia. To już kolejny etap zagospodarowania terenu na cele rekreacji rodzinnej w tej dzielnicy.Wcześniej powstał tam plac zabaw z siłownią terenową, skatepark oraz zrealizowany w ubiegłym roku plac składający się z szeregu urządzeń zabawowych (zestaw sprawnościowy linowy, zjeżdżalnia na skarpę, piaskownica, ławka równoważna, huśtawka wahadłowa, zestaw zabawowy klasyczny). Te elementy połączono utwardzonym przejściem, ze schodami terenowymi i podjazdami dla wózków.

W 2020 roku wykonano roboty budowlane, których zakres obejmował m.in.: uporządkowanie istniejącej zieleni, wykonanie ukształtowania terenu pod projektowane urządzenia i chodniki, wykonanie murków oporowych wraz z balustradami, nowych utwardzonych nawierzchni, a także bezpiecznych nawierzchni pod montaż urządzeń (sztuczna trawa oraz maty przerostowe).

Kupiono i zamontowano urządzenia (zestaw zabawowy – piramida do wspinaczki ze ślizgiem, huśtawka „bocianie gniazdo” oraz kolejka linowa typu „tyrolka” podwójna), a także małą architekturę (kosze na śmieci, tablica informacyjna, ławki parkowe z oparciem jedno- i dwustronne, stół parkowy, zadaszenie typu żagiel). Teren oświetlono lampami zasilanymi na baterie słoneczne, nasadzono też zieleń i odtworzono trawniki.

Zadanie zrealizowała za 512 355 zł  firma PHU KLON z Częstochowy.

W ramach sfinalizowanego nieco wcześniej zadania na placu rekreacji przy alei Pokoju w dzielnicy Raków wykonano niwelację terenu i ogrodzenie panelowe, zamontowano urządzenia fitness oraz urządzenia zabawowe (m.in. urządzenie wielofunkcyjne, domek do zabaw, domek – zjeżdżalnię), a także elementy małej architektury. Ponadto nasadzono zieleń i trawniki.

Wykonawcą zadania była firma TEL-BRUK z Częstochowy. Prace kosztowały 182 194 zł.

Efekty prac przy alei Pokoju 15/17 i ul. Kontkiewicza oglądał niedawno, w ramach objazdu inwestycji miejskich (w tym zrealizowanych w ramach BO) prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.

foto/źródło: UM Częstochowa